Lasse Fredslund

Senioranalytiker, Energi, Bygninger og Industri

Som senioranalytiker i CONCITOs program for Fremtidens Energi, Bygninger og Industri har Lasse en vigtig rolle i at generere viden, analysere data og give indsigt og anbefalinger, der bidrager til beslutningsprocesser og fremskynder den grønne omstilling af byggebranchen.

Med over ti års erfaring har Lasse oparbejdet en viden og ekspertise gennem forskellige udviklings- og forskningsprojekter inden for teknologianalyse, cirkularitet og bæredygtighed. Lasse anerkender institutioners betydning og anvender en nuanceret tilgang til at analysere, hvordan fx politikker, reguleringer, sociale normer og økonomiske strukturer former udvikling og forandring i byggebranchen.

Tidligere har Lasse været ansat som Postdoc i Forskningsgruppen for Teknologi, Organisation og Cirkulært Byggeri ved BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø. Hans forskning fokuserede på forskellige områder relateret til teknologier, organisering, governance, forretningsudvikling, markedsskabelse, læringsaktiviteter, innovations- og omstillingsprocesser i et bredere branche- og samfundsperspektiv.

Lasse har en MSc. og Ph.d.-grad fra Aalborg Universitet (AAU) inden for samfundsvidenskab.

  • EU
    EU's bygningsdirektiv sætter renovering og energieffektivisering på den energipolitiske dagsorden. Direktivet blev dog ikke så stærkt, som man kunne have håbet. Danmark bør nu fokusere på en ambitiøs implementering sammen med energieffektiviseringsdirektivet.
    Debatindlæg
  • EU
    EU's bygningsdirektiv sætter renovering og energieffektivisering på den energipolitiske dagsorden. Direktivet blev dog ikke så stærkt, som man kunne have håbet. Danmark bør nu fokusere på en ambitiøs implementering sammen med energieffektiviseringsdirektivet.
    Debatindlæg
Ingen sider