Maria Birkholm Søndermark

Maria er sekretariatsmedarbejder i CONCITO.

Maria er sekretariatsmedarbejder i CONCITO, hvor hun bidrager til den administrative understøttelse af tænketanken og til udvikling af CONCITO som organisation. Maria står bl.a. for ledelsesbetjening, medlemshåndtering, generelle henvendelser og drift af organisationen. 

Maria har en bachelor i Geografi og en kandidat i Naturressourcer og Udvikling begge fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet i Erhvervsstyrelsen med bl.a. ledelses- og ministerbetjening, policy samt koordineret opgaver af tværgående karakter.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider