Nanna Meldgaard Stærk

Projektkonsulent, Klimaambassaden

Nanna er ansat i CONCITO’s Klimaambassade som projektkonsulent på projektet Den Grønne Rygrad. Her arbejder hun med kommunale kortlægninger, kommunikation og hjemmeside samt forankring og udvikling af konkrete, grønne undervisningsindsatser i Den Grønne Rygrads samarbejdskommuner.

Nanna er uddannet cand.comm. i Performance Design og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet og har arbejdet ti år med klima- og bæredygtighedsundervisning i Københavns Kommune.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider