CONCITOs finansieringskilder

CONCITO er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. Vores arbejde finansieres hovedsageligt af fonde og offentlige puljer samt medlemsbidrag fra virksomheder, civilsamfundsorganisationer og individuelle medlemmer.

CONCITO er som tænketank uafhængig og vores aktiviteter vælges og gennemføres i henhold til vedtægterne uden hensyn til økonomisk støtte fra medlemmer eller andre bidragsydere. CONCITO er ikke på finansloven.

CONCITO er en del af 70i30, der er en historisk stor donation til den danske klimaindsats på i alt kr. 320 millioner bevilliget af VELUX Fondene. 70i30 består af fem sammenhængende klimainitiativer, der blandt andet vil frembringe ny viden, øge det folkelige engagement, og styrke børn og unges handlekompetencer. CONCITO understøttes med en bevilling på i alt kr. 156 millioner over en femårig periode. Læs mere om 70i30 bevillingen fra VELUX fondene her.

Derudover finansieres CONCITOs arbejde blandt andet af: Realdania, Novo Nordisk Fonden, Herman Sallings Fond, Villum Fonden, Tuborg Fondet og Grundejernes Investeringsfond 

CONCITO søger samarbejder med fonde og donorer, der deler vores målsætning om at fremme omstillingen til grønne, klimavenlige og robuste samfund i ind- og udland.

CONCITO modtager donationer fra private. Se indsamlingsregnskabet for 2022: