CONCITO-briefs

CONCITO-briefs indeholder anbefalinger, baggrund og analyse på relevante problemstillinger.
 • Byggematerialer
  Byggesektoren har et markant klimaaftryk - både globalt og nationalt. Hvis Danmark skal nå 2030-målet om at reducere sine drivhusgasudledninger med 70 pct. ift. 1990, er det derfor vigtigt, at også klimabelastningen fra byggeriet reduceres.
 • fly
  CONCITO ser positivt på, at regeringen nu vil indføre en flyafgift i Danmark som vores nabolande.
 • Asfalt anlæg infrastruktur
  Mange lande, Danmark inklusive, kæmper med at nedbringe CO2-udledningerne fra transport. Især vejtransporten, som står for hoveddelen. Alligevel investerer mange lande i mere vejinfrastruktur, som typisk vil føre til mere trafik og dermed gøre det sværere at nedbringe de samlede emissioner fra vejtransport.
 • y5
  International analyse viser, at stat og kommuner kan opnå mere sammen.
 • csa
  En ny version af EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) er trådt i kraft 1. januar 2023, men den skaber kun begrænset mulighed for reduktion af landbrugets negative påvirkning af klima og biodiversitet.
 • radiator
  Danmark står over for en massiv omstilling til fjernvarme og individuelle varmepumper, der fremover skal levere varme til de 315.000 boliger, der i dag opvarmes med gas og de ca. 150.000 boliger, der opvarmes med oliefyr og biomassefyr. For at sikre en effektiv og hurtigere omstilling anbefaler CONCITO, at muligheden for tilslutningspligt for nye fjernvarmeprojekter genindføres, og at der ryddes op i de eksisterende tilskudspuljer.
 • vsa
  I EU går forhandlingerne om nye regler for gratiskvoter i kvotehandelssystemet ind i sin afgørende fase. Tildelingen af gratiskvoter bryder med ’forureneren betaler princippet’ og giver en langsommere dekarbonisering af industrien. Gratiskvoter bør derfor udfases hurtigere, og de gratiskvoter, der tildeles, skal målrettes bedre.
 • transport biler
  I en bæredygtig mobilitetssektor skal der være bedre alternativer til at køre alene i bil. Det kan ske ved at styrke dele- og mikromobilitet og koble det tæt til den kollektive trafik. Hvis man på samme billet kan tage toget, bussen, en delecykel, et løbehjul, en delebil eller køre den sidste del af turen sammen med andre i bil, så bliver det lettere at lade bilen stå.