Klimaafgift på landbruget

Mens resten af samfundet har næsten halveret sine emissioner, forbliver landbrugets udledninger konstante. 

En landbrugsafgift er den bedste, billigste og mest effektive måde at sænke landbrugets udledning på.

Landbruget har en vigtig rolle at spille i Danmarks fremtid, men det skal se anderledes ud. Der er behov for at det tager afgørende skridt mod et klima-og arealeffektivt landbrug. 

Vores temaer

CONCITO er Danmarks grønne tænketank, og vores formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling. Gennem videnskabelige og vidensbaserede analyser og information er målet at vise, hvordan det er muligt at skabe et klimaneutralt og klimarobust samfund.

Vores arbejde er organiseret i konkrete programområder og initiativer rettet mod de primære udfordringer på klimaområdet. Vi fokuserer især på: Energi, Ungdom, Fødevarer, Mobilitet, Økonomi, Byer, Bygninger, Adfærd og Internationalt. 

Seneste nyheder

Attraktive, klimavenlige fremtider

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er vi nødt til at tænke langsigtet. Under overskriften ”Fremtidsvisioner” undersøger og debatterer vi spørgsmål som: Hvordan ser vores fremtid ud, når vi har slukket helt for de fossile brændsler? Hvordan kan Danmark blive klimaneutralt inden 2050, og hvordan vil det være at leve i det samfund?

CONCITO-bloggen

Danmark har brug for en vidensbaseret og uafhængig stemme i den grønne omstilling for at inspirere og fastholde høje ambitioner. Det er netop den opgave, CONCITO tager på sig.

 

Connie Hedegaard, CONCITOs bestyrelsesformand

f3

Strategiske partnere

WRI - logo
WBCSD

Støt os

Hjælp og med at fremme effektive klimaløsninger.

Giv et personligt støttebidrag via
- Mobilepay 29 89 67 00
- Kortbetaling eller bankoverførsel