Programmer

CONCITOs programmer udarbejder analyser, anbefalinger og løsningsforslag til en klimaneutral fremtid.  De indgår i dialog med beslutningstagere og meningsdannere både i Danmark og internationalt.  Programmerne er blandt andet besluttet ud fra en vurdering af, hvor den grønne omstilling kan få størst effekt og bidrage til at skabe en klimasikker fremtid.
eufew

CONCITOs EU-program har til formål at understøtte ambitiøs og visionær klimahandling i EU og globalt. 

cykel by

CONCITOs program om Fremtidens Byer arbejder for at skabe klimaneutrale og klimarobuste byer og kommuner senest i 2050.

grønt arbejdsmarked

CONCITOs program for energi, bygninger og industri bringer viden og perspektiv til omstillingen af energiforbruget, industrien og byggeriet i en dansk og international kontekst. 

lastbil transport

CONCITOs program for fremtidens mobilitet skal gennem analyse, dialog og bidrag til konkrete løsninger fremme et langt mere klimavenligt transportsystem med bedre mobilitet gennem andre transportformer og bedre brug af den infrastruktur, vi allerede har.

hgjk

CONCITOs program om Fødevarer og Forbrug skal på en visionær og konstruktiv måde fremme bæredygtige fødevaresystemer samt klimavenlige forbrugsmønstre og livsstile.

gtf

Klimalaboratoriet er et tværgående program i CONCITO. Vi arbejder med at kæde udviklingen sammen på tværs af sektorer og med at sætte den langsigtede klimapolitik til debat.

ungdom

Klimaambassaden er CONCITOs kontaktflade med børn og unge samt tænketankens program med fokus på at understøtte grøn dannelse i uddannelsesinstitutionerne.