CONCITO-bloggen

Velkommen til CONCITO-bloggen. Her kan du læse aktuelle synspunkter på klimaudfordringen fra CONCITOs eksperter samt udvalgte gæsteskribenter.
 • cooling
  The multistakeholder Cool Coalition lead by UN Environment Programme, UNEP, at COP28 firmly placed sustainable cooling at the global agenda.
 • cop28 byer.jpg
  COP28 i Dubai blev afsluttet med en aftale, der signalerer begyndelsen på enden for fossile brændsler. Det tiltrak helt berettiget verdens opmærksomhed, men nok ikke alle fangede et vigtigt nybrud på COP-forhandlingernes globale scene: For første gang i de 28 år, topmøderne har fundet sted, var den lokale klimaindsats i kommuner og byer inviteret med indenfor.
 • globale syd
  Året 2024 rummer fire helt afgørende indsatser, som skal ske for at fastholde håbet om at skabe en klimasikker fremtid for alle.
 • COP28
  COP28 er blevet kaldt det vigtigste klimatopmøde siden Parisaftalen blev indgået. Klimatopmødet udgjorde nemlig kulminationen på den første ”global stocktake” under Parisaftalen, der hvert femte år dels skal give en global status over, hvor verden står i forhold til at opnå Parisaftalens mål, dels skal angive kursen for fremadrettet at bringe verden tættere på disse mål. Men hvor står vi nu efter COP28?
 • fly i luften
  Luftfarten er både økonomisk og klimamæssigt et af de mest oplagte steder at indføre en afgift og en af de mindst effektive steder at bruge provenuet.
 • oversvømmelse
  COP28 er åbnet i Dubai og er med rette allerede kaldt den vigtigste COP siden Parisaftalens indgåelse i 2015. Det hidtil største antal deltagere, mindst 70.000, forventes at komme til ørkenlandet, De Forenende Arabiske Emirater, hvor verdens øjne hviler på de politiske ledere og deres evne til at skabe håb om at bremse klimaforandringernes alarmerende udvikling.
 • elbil
  Det internationale energiagentur, IEA, har i september offentliggjort rapporten Net Zero Emissions by 2050, der endnu en gang understreger, at energieffektiviseringer er et af vores vigtigste værktøjer til at nå målet om netto-nul udledninger globalt. Desværre viser rapporten også, at tempoet ikke er højt nok – Danmark og andre udviklede lande skal op i gear.
 • afrika
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
 • Havvind
  Med udsigt til dansk EU-formandskab i 2025 og et muligt medlemskab af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026 har den danske regering en sjælden unik mulighed for at tage internationalt lederskab og gøre Danmark til foregangsland for visionsudvikling og investering i sikkerhed i bred forstand.
 • landbrug mark halm
  Klimamålet i 2025 er et vigtigt pejlemærke for Danmarks langsigtede klimaomstilling på vejen mod et klimaneutralt samfund. Men målet om at reducere udledningerne med 50-54% i 2025, når vi ikke uden bidrag fra landbruget.