Medlemmer og medlemsvilkår

Som medlem af CONCITO understøtter man en stærk, grøn stemme i klimaomstillingen over for regering, folketing, regioner, brancheorganisationer og kommuner. CONCITOs medlemmer er en del af dialogen om den grønne omstilling og får dermed naturligt en tættere sparring med CONCITO.

CONCITOs medlemmer kan deltage i to årlige rådsmøder og kan melde sig til tematiske følgegrupper. Følgegrupperne fungerer som en væsentlig ramme for faglige diskussioner og videndeling om byer, fødevarer, transport, energi, bygninger m.m.  

Medlemmerne modtager automatisk CONCITOs nyhedsbrev, får naturlig adgang til klimadialoger og tænketræf og har mulighed for at deltage i målrettede (åbne og lukkede) samtaler om relevante emner om den grønne omstilling. Herudover har man mulighed for foredrag mod reduceret betaling (5.000 kr. ekskl. moms og transport) efter nærmere aftale.

CONCITO har i 2024 godt 130 virksomheder, organisationer og videnspersoner i sin medlemskreds.

CONCITOs udgivelser mv. er udtryk for sekretariatets faglige vurdering. Medlemskab af CONCITO indebærer således ikke:

 • At CONCITO varetager interesser ift. medlemmets specifikke budskaber
 • At man har medbestemmelse ift. faglige konklusioner eller anbefalinger i CONCITOs vidensprodukter
 • At man nødvendigvis er enig i CONCITOs budskaber

Ansøgning om medlemskab

Vi modtager meget gerne ansøgninger fra potentielle nye medlemmer med baggrund i en motiveret ansøgning, som herefter vurderes af CONCITOs bestyrelse. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der er tale om medlemmer, der konkret ønsker at bakke op omkring CONCITO og en ambitiøs grøn omstilling af Danmark. 

Medlemsansøgninger sendes til info@concito.dk. Ansøgningen skal indeholde en motivation for medlemskab og en beskrivelse af hvem du/jeres organisation/virksomhed er og jeres ambitioner på klimaområdet.

Medlemspriser (årligt)

Virksomheds- og institutionsmedlemsskab 
Store virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber
(over 500 mio. i omsætning)
50.000 kr.
Mellemstore virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber
(under 500 mio. i omsætning)
30.000 kr.
Små virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber
(under 50 mio. i omsætning)
5.000 kr.
Øvrige organisationer
(fagforeninger, branche- og interesseorganisationer)
20.000 kr.
Små øvrige organisationer
(under 25 ansatte)
5.000 kr.
Grønne ngo'er1.000 kr.
Individuelle ressourcepersoner 
Videnspersoner500 kr.
Videnspersoner, senior200 kr.

Medlemmer

 1. Virksomheder og offentlige institutioner
 2. Civilsamfundsorganisationer
 3. Forskere
 4. Personlige medlemmer
Forskere
 • Birgitte Sloth

  Professor, Syddansk Universitet
 • Christian Erik Kampmann

  Lektor, Copenhagen Business School
 • Claus Lassen

  Adjunkt, Aalborg Universitet
 • Eigil Kaas

  Professor, Københavns Universitet
 • Ellen Margrethe Basse

  Professor, Aarhus Universitet
 • Helle Brønnum Carlsen

  Lektor, Københavns Professionshøjskole
 • Henrik Wenzel

  Professor, Syddansk Universitet
 • Jakob Rendtorff

  Lektor, Roskilde Universitet
 • Jens Christian Refsgaard

  Professor, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS
 • Jens Frøslev Christensen

  Professor, Copenhagen Business School
 • Jesper Svensgaard

  Teamleder, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
 • John R. Porter

  Professor, Københavns Universitet
 • John Thøgersen

  Professor, Aarhus Universitet
 • Jørgen E. Olesen

  Professor, Aarhus Universitet
 • Katherine Richardson

  Professor, Københavns Universitet
 • Katrine Krogh Andersen

  Dekan, Københavns Universitet
 • Katrine Lotz

  Institutleder, Arkitektskolens Institut for Bygningskunst, By og Landskab
 • Kirsten Engelund Thomsen

  Seniorforsker, Aalborg Universitet
 • Maria Figueroa

  Adjunkt, Copenhagen Business School
 • Mikael Skou Andersen

  Professor, Aarhus Universitet
 • Morten Wendler Jørgensen

  Ph.D. i sociologi, Københavns Universitet
 • Per Homann Jespersen

  Lektor, Roskilde Universitet
 • Peter Birch Sørensen

  Professor, Københavns Universitet
 • Poul Erik Morthorst

  Professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Svend Christensen

  Professor, Københavns Universitet
 • Thomas Budde Christensen

  Lektor, Roskilde Universitet
 • Thomas Højlund Christensen

  Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Personlige medlemmer
 • Anders Eldrup

 • Asbjørn Bjerre

 • Christine Jansby

 • Connie Hedegaard

 • Frank Hvam

 • Fritz Schur

 • Glen Frommer

 • Hans Jørgen Koch

 • Henrik Saxe

 • Jesper Theilgaard

 • Jørgen Abildgaard

 • Karsten Krogh Andersen

 • Lars Topholm

 • Morten Steen

 • Niels Buus Kristensen

 • Peter Bach

 • Peter Iversen

 • Svend Daverkosen

 • Søren Boas

 • Søren Dyck-Madsen

 • Søren Mark Jensen

 • Tobias Lau

 • Vibeke Grupe Larsen