Anna Bach Johansen

Studentermedarbejder, Fødevarer og forbrug

Anna er studentermedarbejder i CONCITOs program om Fødevarer og forbrug. Her er hun med til at arbejdet med EU’s landbrugspolitik og med et projekt som omhandler soja og afskovning.

Anna har en bachelor i Naturressourcer, en Master i Ecological Design Thinking og er i gang med en kandidat i Agronomi på Københavns Universitet. Her beskæftiger hun sig med de udfordringer og muligheder der er forbundet med at skabe bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider