Emilie Neess

Emilie er studentermedarbejder i Klimaambassaden

Emilie er studentermedarbejder i klimaambassaden, hvor hun er tilknyttet forskellige projekter bl.a. udviklingen af klimapakker. 

Emilie har en humanistisk-teknologisk bachelor i TekSam - Miljøplanlægning og studerer nu hendes kandidat i Bæredygtig Omstilling på Roskilde Universitet. 

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider