Helene Dose Huusmann

Studentermedarbejder, Klimaambassaden

Helene er studentermedarbejder i Klimaambassaden, hvor hun bidrager til indsatsen om at engagere flere børn og unge i klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Helene er bl.a. med til at udvikle undervisningsmaterialer og skabe praksisnære oplevelser til målgruppen.

Helene læser en kombineret kandidat i Dansk og Samfundsfag ved Aarhus Universitet. Hun har i sit studie en særlig interesse for potentialet i human- og samfundsvidenskabens bidrag til den grønne omstilling. Heriblandt har hun beskæftiget sig med forholdet mellem menneske og natur i litteraturen.

 

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider