Jonatan Waagner Kristiansen

Jonatan er projektmedarbejder i Klimaambassaden, hvor han primært arbejder med projektet Den Grønne Rygrad. Her arbejder han med kommunesamarbejde og forankring. Derudover arbejder Jonatan med Klimaambassadens projektsamarbejde med Region Syddanmark, hvor elever på syddanske ungdomsuddannelser skal udvikle og igangsætte bæredygtige indsatser på deres skole.

Jonatan er uddannet cand.soc. i Plan, By og Proces og TekSam - miljøplanlægning på Roskilde Universitet og har skrevet speciale om handlekompetence og bæredygtige forandringer.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider