Mathilde Johanne Cordua

Mathilde er klimaanalytiker i Fremtidens Byer

Mathilde er klimaanalytiker under programmet Fremtidens byer og tilknyttet Klimaalliancen, som er en fortsættelse af arbejdet med at udvikle kommunale klimahandlingsplaner igennem projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.

Mathilde bidrager som klimaanalytiker til bl.a. at støtte og rådgive kommunerne i udformningen af klimahandlingsplaner, der opfylder kravene i C40’s Climate Action Planning Framework.

Mathilde er uddannet cand.scient. i klimaforandringer fra Københavns Universitet og har en bachelorgrad i geografi og TekSam (energi- og miljøplanlægning) fra Roskilde Universitet.

Mathildes ekspertise spænder bredt inden for området klimaforandringer, men hun har igennem sit arbejdsliv haft et særligt fokus på og interesse for klimaregnskaber og energiplanlægning, og har erfaring fra både konsulentbranchen og offentlig administration, hhv. Rambøll Energy og Klimasekretariatet i Helsingør Kommune.   

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider