Niels Bethlowsky Kristensen

Klimaanalytiker, Fremtidens Byer

Niels Bethlowsky Kristensen er klimaanalytiker i CONCITOs program for Fremtidens Byer og projektleder for DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. DK2020 er et partnerskabsprojekt med Realdania og KL, samt kommuner og regioner i hele Danmark, der skal hjælpe kommunerne til at udvikle, opdatere eller tilpasse deres klimaarbejde, så det lever op til Parisaftalen, med udgangspunkt i C40s internationale standard for klimaplanlægning.

Niels er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har en bred erfaring indenfor klima- og energiplanlægning. Niels kommer fra en stilling i Københavns Kommunes Klimasekretariat. Her har han blandt andet arbejdet med udvikling og implementering af Københavns klimaplan, og som projektleder og tovholder for omstillingen af Københavns energiproduktionen, herunder særligt af vindmøller, omstilling af energisystemer og arbejde med CO2-fangst, udnyttelse og lagring.

  • Tættere på - grønne byer og hovedstad
    Klimahandlingsplaner for 39 kommuner vil samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 77%, hvilket overstiger det nationale mål om 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Det fremgår af en ny rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for CONCITO og Realdania.
    Pressemeddelelse
  • Tættere på - grønne byer og hovedstad
    Klimahandlingsplaner for 39 kommuner vil samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 77%, hvilket overstiger det nationale mål om 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Det fremgår af en ny rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for CONCITO og Realdania.
    Pressemeddelelse
Ingen sider