Rosalina Als Sieling

Studentermedarbejder, Klimaambassaden

Rosalina arbejder med kommunikation på tværs af Klimaambassadens forskellige projekter. Rosalinas opgaver består blandt andet i at formidle Klimaambassadens arbejde ud til et bredere publikum, samt at udvikle indhold til oplæg, workshops mm.

Rosalina læser retorik på Københavns Universitet og har særligt en interesse i formidling, didaktik og retorisk medborgerskab.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider