Stella Midttun Scofano

Stella er praktikant i Klimalaboratoriet

Stella er praktikant i Klimalaboratoriet, hvor hun arbejder på projektet Fremtidens arealanvendelse med fokus på arealudfordringer knyttet til bosætning, mobilitet og erhverv. 

Stella har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet, og læser nu på kandidatuddannelsen By, bolig og bosætning på Aalborg Universitet.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider