Den danske grønne beskæftigelse

Denne analyse har fokus på status for den grønne beskæftigelse i Danmark samt de forventninger og potentialer, der er fremadrettet i lyset af den globale grønne omstilling.

Analysen viser, at den grønne omstilling isoleret set har været - og er - rigtig god for dansk vækst og beskæftigelse. Dels har den bidraget med mange tusind grønne jobs overalt, særligt i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Dels har den trukket den danske produktivitet op, og den har styrket både dansk BNP og eksport. Derudover har både de afledte – og inducerede effekter bidraget positivt til den danske omsætning, værditilvækst og beskæftigelse.

Samtidig understreger analysen, at selvom Danmark på nuværende tidspunkt har en styrkeposition og et brand, som kan sikre en fortsat øget beskæftigelse og potentiel vækst i Danmark som et af verdens grønne foregangslande, når de globale grønne investeringer for alvor ventes at tage fart over de næste år. Men positionen er ikke givet, og formår Danmark ikke at fastholde sin grønne førerposition, risikerer vi at miste de store afledte positive effekter på vækst, beskæftigelse og værditilvækst generelt, som den grønne omstilling byder på.