Publikationer

CONCITOs udgivelser, analyser, rapporter, notater og høringssvar.
 • ml
  Project findings and recommendations
  Notat
 • Skærmbillede 2023-11-22 121901
  Indspil til forhandlinger om klimamålet i 2025
  Energi, Mobilitet
 • xcz
  Broken Record - Temperaturerne når nye højder, men verden formår (stadig) ikke at reducere udledningen.
  Rapport
 • c<s
  CONCITOs bemærkninger til Klimalovens årshjul.
  Høringssvar
 • bd
  En nødvendig og massiv udbygning af vind og sol i Europa, herunder også havvind i Danmark, øger efterspørgslen på mineraler, især aluminium, kobber, zink og silicium. Udbygningen gør dog i de fleste tilfælde kun krav på en brøkdel af verdens nuværende udvinding og reserver af mineraler. Selve mængden af mineraler, der skal udvindes, er ikke en barriere for et dekarboniseret Europa. Men hvis resten af verden skal følge trop, og efterspørgslen på mineraler også stiger i andre sektorer, bliver krav til genanvendelse og energieffektivisering uomgængelige, da en øget udvinding ikke er uproblematisk.
  Notat
 • Skærmbillede 2023-10-30 112630.png
  How national experiences and new digital technologies can strengthen the Transparency effort of non-state actors.
  Rapport
 • forsider (38).png
  Ekspertgruppen for Grøn skattereform forventes i efteråret 2023 at offentliggøre deres anbefalinger til hvordan en drivhusgasafgift kan indføres i landbruget. Ekspertgruppen fokuserer bl.a. på produktionseffekterne af en afgift og hvordan afgiften påvirker omstillingen af landbruget. Der har dog også været meget fokus på, hvordan en afgift rammer forbrugerne og om den rammer skævt afhængig af indkomstgrupper. Derfor fremlægger CONCITO denne analyse af forbrugseffekterne ved en afgift i landbruget.
  Notat
 • Skærmbillede 2023-10-06 110025.png
  Den grønne omstilling indebærer en omfattende omstilling af det danske arbejdsmarked. En vigtig forudsætning for, at man i Danmark indfrier sine ambitioner om reduktioner af drivhusgasudledningerne, er derfor, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rigtige kompetencer til rådighed på arbejdsmarkedet.
  Notat
 • Skærmbillede 2023-10-02 104104.png
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
  Notat
 • EA
  Analyse af DK2020-kommunernes klimahandlingsplaner
  Analyse