CONCITOs DNA

Som grøn tænketank har vi en særlig tilgang til den måde, vi arbejder på og vores rolle i den grønne omstilling. Det er beskrevet i vores DNA, og illustrerer hvad omverdenen kan forvente af vores adfærd og bidrag til at skabe et klimaneutralt og klimarobust samfund.

UAFHÆNGIG  Troværdig Integritet Politikneutral

Vi er den politisk neutrale, klimafaglige stemme med dansk og internationalt perspektiv

Vi bevarer vores relevans ved at forholde os fagligt og konstruktivt kritisk til alle parter/ problemstillinger/ politik/ klimadagsordner

Vi taler med alle og med høj integritet – faglig, personlig og politisk

 

VIDENSBASERET Faglighed Relevans Indsigtsfuld

Vi leverer viden med højt klimafagligt indhold og bygger bro mellem viden og politik.

Vi formidler relevant viden om grøn omstilling til relevante aktører

Vi bygger vores klimafaglighed på nyeste viden og undgår synsninger

 

TVÆRGÅENDE Rummelig Klimapartner Brobygger

Vi hjælper alle, der arbejder for grøn omstilling

Vi bringer aktører sammen og sikrer, at man diskuterer det rigtige

Vi er generøse og bringer vores viden i spil for at opnå størst mulig effekt

 

SYSTEMISK Strukturelle Helhedssyn Globale

Vi kobler konkrete initiativer med systemiske forandringer.

Vi arbejder på det lange sigte og på tværs af sektorer

Vi tager udgangspunkt i globalt perspektiv.

 

KONSTRUKTIV Løsningsorienteret Klimavagthund Forandrende

Vi anviser altid løsningsveje i vores synspunkter og kritik

Vi bringer debatten derhen, hvor effekten er størst

Vi er er dagsordensættende og politikpåvirkende

 

NUANCERET Balancerende Pragmatisk Realistisk

Vi taler ærligt om dilemmaer og det usikre

Vi skyder ikke andre ned, men imødekommer og argumenterer

Vi er aldrig polemiske og vælger ikke politisk side