Asger Garnak

Asger Garnak er programleder for partnerskabsprogrammet mellem CONCITO og World Resources Institute (WRI). Det strategiske samarbejde har til formål at styrke udbredelsen og anvendelsen af den mest aktuelle og relevante viden om klima og bæredygtig udvikling i både i- og ulande på områder som byer, fødevarer, energi samt investeringer og finansiering. Partnerskabet udbygger samarbejdet mellem de to organisationer om at udbrede globale, nordiske og danske erfaringer med den grønne omstilling gennem netværk og partnerskaber med regeringer, byer, virksomheder, vidensorganisationer og fonde.

Asger er uddannet cand.merc.int. og har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med energi, klima, miljø og finansiering. Asger kommer fra en stilling i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor han gennem 10 år har bidraget til det globale samarbejde om at begrænse klimaændringer, fremme omstillingen til lavemission med særligt fokus på den grønne omstilling af energisektoren og mobilisering af private investeringer og finansiering. Undervejs har Asger desuden arbejdet to år som seniorrådgiver i den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) samt været dansk klimaattaché i Mexico. Asger har både deltaget i de internationale klimaforhandlinger og været med til at udvikle Danmarks konkrete internationale samarbejde om grøn omstilling gennem bilateralt samarbejde og internationale organisationer. Tidligere har han arbejdet i en årrække som miljøøkonom i COWI, efter at han startede sin karriere i Forum for Energi og Udvikling.

 • COP28
  Set med klimabriller kommer 2024 til at stå i investeringerne og finansieringens tegn. Udviklingslandene skal kunne se, at de har en reel mulighed for at vælge og finansiere den grønne investeringsvej til vækst og udvikling. FN-processen skal finde en afløser for de 100 mia. dollar i årlig klimastøtte fra København i 2009.
  Debatindlæg
 • Summit
  The Summit for a New Global Financing Pact delivered added momentum and a roadmap for several important processes. This blog looks at the Summit from an investment mobilization perspective and explains how efforts to catalyze investment and finance for climate and development were discussed at two events co-organized by CONCITO and the OECD.
 • EU flag
  Der skal stilles større krav til atomkraft og naturgas, hvis det skal inkluderes i EU's taksonomi. Ellers risikerer taksonomien at få et troværdighedsproblem, skriver Jens Mattias Clausen og Asger Garnak.
  Debatindlæg
 • solenergi
  Et nyt partnerskab lanceret på COP26 sent mandag vil arbejde for at øge især nordiske investeringer i solenergi i vækst- og udviklingsøkonomier. Målet er at bidrage til at mobilisere 6,5 billioner kr. inden 2030. Bag partnerskabet står International Solar Alliance, der sammen med CONCITO, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og den internationale organisation World Climate Foundation vil accelerere den grønne omstilling af energisektoren i det globale syd.
  Pressemeddelelse
 • COP28
  Set med klimabriller kommer 2024 til at stå i investeringerne og finansieringens tegn. Udviklingslandene skal kunne se, at de har en reel mulighed for at vælge og finansiere den grønne investeringsvej til vækst og udvikling. FN-processen skal finde en afløser for de 100 mia. dollar i årlig klimastøtte fra København i 2009.
  Debatindlæg
 • Summit
  The Summit for a New Global Financing Pact delivered added momentum and a roadmap for several important processes. This blog looks at the Summit from an investment mobilization perspective and explains how efforts to catalyze investment and finance for climate and development were discussed at two events co-organized by CONCITO and the OECD.
 • EU flag
  Der skal stilles større krav til atomkraft og naturgas, hvis det skal inkluderes i EU's taksonomi. Ellers risikerer taksonomien at få et troværdighedsproblem, skriver Jens Mattias Clausen og Asger Garnak.
  Debatindlæg
 • solenergi
  Et nyt partnerskab lanceret på COP26 sent mandag vil arbejde for at øge især nordiske investeringer i solenergi i vækst- og udviklingsøkonomier. Målet er at bidrage til at mobilisere 6,5 billioner kr. inden 2030. Bag partnerskabet står International Solar Alliance, der sammen med CONCITO, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og den internationale organisation World Climate Foundation vil accelerere den grønne omstilling af energisektoren i det globale syd.
  Pressemeddelelse
Ingen sider