Emil Fraas

Klimaanalytiker, Fødevarer og forbrug

Emil Fraas er Klimaanalytiker i CONCITOs internationale projekt ’Towards a Sustainable Food System in the EU’ og arbejder især med modellering af drivhusgasudledning relateret til landbrugsproduktion og metoder samt teknologier til reduktion af disse.  

Emil er uddannet agronom, og har været tidligere været ansat i statsadministrationen. Emil er specialiseret i jordkemi og kulstofopbygning.

Ingen sider
Ingen sider
Ingen sider