Freja Friis

Freja er analytiker i Klimalaboratoriet

Freja er analytiker i CONCITOs Klimalaboratorium, hvor hun skal være med til at udvikle forestillinger om nye normer og værdier for ”det gode liv” i fremtidens bæredygtige samfund. Gennem sociologiske analyser arbejder hun bl.a. med, hvordan vi bør forvalte de danske arealer i en klimarobust og klimaneutral fremtid.

Freja er uddannet cand.scient.soc, i Socialvidenskab og Geografi fra Roskilde Universitet og har en ph.d.-grad i integration af smart grid-teknologier i hverdagslivet fra Aalborg Universitet. Her har hun de sidste 12 år forsket i bæredygtig omstilling tilknyttet forskningsgruppen for Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis.

Find Freja på LinkedIn.

Ingen sider