Rejsen til år 2040: En lydvandring i et bæredygtigt samfund

Event
e
Dato: Fredag d. 16. juni 2023, kl. 9-10 Sted: FOLKEMØDET 2023, G9 BIOscenen (Allinge, Bornholm) Arrangører: CONCITO, Brian2Business og Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center 

Den grønne omstilling kræver, at vi mennesker kan forestille os en fundamental anderledes indretning og organisering af vores hverdagsliv og livsstile. For at kunne prioritere, planlægge og beslutte hvilke indsatser der skal til for at skabe de gennemgribende kritiske forandringer, er der behov for at sætte mennesker ’fri’ til at skabe nye og visionære forestillinger om alternative og mere bæredygtige levemåder.

Fremtidsrejserne tilbyder netop en positiv pendant til de dystopiske dommedagsscenarier, som dominerer den offentlige debat. Visionære forestillinger er afgørende for at få øje på nye løsninger og skabe motivation, som er altafgørende for at skabe den handlekraft der gør at vi når i mål med omstillingen.

Formålet med rejsen er at skabe et indre oplevelsesrum, hvor den rejsende kan forestille sig et ’godt liv’ i et bæredygtigt samfund, som de gerne vil hen til og leve i. Gennem fortælling og lyd er målet at få den rejsende til at reflektere over spørgsmål som: Hvad er et godt liv? Hvilke rammer skal der til? Hvad indebærer et bæredygtigt hverdagsliv (samfund)? Hvad drømmer og længes vi efter i dag? Hvilke forandringer er nødvendige for at nå målene, og hvordan når vi dem?

Således beror konceptet på præmissen om at alle mennesker er i besiddelse af at kunne drømme og forestille sig hvad et godt liv er. Det er først når vi kender destinationen, at vi kommer et skridt tættere på at skabe den.

Rejsen guides gennem en række fysiske og sociale pejlemærker, som fantasien kan fæstnes ved. Under eventen, visualiseres og samles forestillinger og de fælles oplevelser på en fælles grafik.

Eventen er gratis!

Hvis du efter tilmelding skulle blive forhindret i at deltage, send gerne en mail til Freja Friis, ff@concito.dk. Så der kan blive plads til nye rejsende.

Relaterede emner