Vindmølle, klimaambassaden

Fremtidens Grønne Arbejdsmarked

Projektets overordnede formål er at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked, og beskrive, hvad der skal til, for at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer, og for at beskæftigelsen sikres i overgangen til et grønnere samfund.

Projektet “Fremtidens grønne arbejdsmarked” gennemføres i samarbejde mellem Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO, og er støttet af Novo Nordisk Fonden, Pension Danmark og Industriens Fond.

Læs mere på projektets egen hjemmeside.

Emne