Program

Klimalaboratoriet

Hvordan vil fremtidens nettonul-samfund se ud?

Klimalaboratoriet er et tværgående program i CONCITO. Vi arbejder med at kæde udviklingen sammen på tværs af sektorer og med at sætte den langsigtede klimapolitik til debat.

I samarbejde med udenlandske eksperter og danske nøgleaktører undersøger vi trends og udfordrer gængse forestillinger. Vi udvikler bud på, hvordan alternative, klimavenlige fremtider kan se ud, og hvad det kræver at komme derhen.

Den langsigtede målsætning er at skabe visioner for Danmark som et klimapositivt samfund. Et samfund som optager mere drivhusgas, end det udleder, og som tilbyder attraktive livsvilkår for mennesker inden for de planetære grænser.

Klimalaboratoriet trækker state of the art viden til Danmark og tilbyder viden om danske modeller som inspiration for den grønne omstilling i udlandet.

Klimalaboratoriet arbejder med:

  1. at identificere mulige og attraktive fremtider gennem dialog.
  2. at styrke vidensgrundlaget for en langsigtet, vidensbaseret politikudvikling gennem analyse og ved at sætte valg, dilemmaer og potentialer til debat.
  3. at udbrede kendskabet til fremtidige udfordringer og handlemuligheder.
     

En reel løsning af klimakrisen forudsætter, at vi ser den grønne omstilling som en transformation af hele samfundet – ikke blot som en udskiftning af gammel teknologi med ny. Det kræver tværgående og langsigtede indsatser, som tager udgangspunkt i de potentialer, der ligger i morgendagens samfund og ikke i de begrænsninger, der ligger i nutidens.

Danske udledninger fylder ca. én promille af de globale udledninger. Hvis Danmark skal gøre en international forskel, er det derfor afgørende, at vores løsninger inspirerer til omstilling i andre lande. Danmark skal være et foregangsland, som viser vejen. Det gælder også på erhvervsområdet, hvor en dansk førerposition ikke kan tages for givet i fremtiden, men også forudsætter, at vi som samfund påtager os en ledende rolle i omstillingen.

En reel løsning af klimakrisen forudsætter, at vi ser den grønne omstilling som en transformation af hele samfundet – ikke blot som en udskiftning af gammel teknologi med ny. 

.