Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Klimatilpasning er en højt prioriteret opgave i mange kommuner. Skybrud og oversvømmelser har for alvor sat klimatilpasning på dagsordenen indenfor de sidste 3-4 år. I denne periode er der samtidig også fastlagt regler og finansieringsmuligheder. Kommuner og Spildevandsselskaber har nu 1½ års erfaringer med dette regelsæt.

Denne evaluering ser på erfaringerne og kommer med forslag til forbedringer af regelsættet, hvor det er uhensigtsmæssigt for en effektiv klimatilpasning. Gennemførelse af et klimatilpasningsprojekt
tager imidlertig længere tid, så meget få projekter er nået til implementeringsfasen.
Evalueringen bygger på en række interviews med aktørerne. På grundlag heraf beskrives
12 cases, som illustrerer forskellige aspekter af hvordan reglerne har fungeret i forskellige
situationer. Derudover beskrives en række temaer, der illustrerer en række uhensigtsmæssigheder.
Endeligt er dette sammenfattet i en række udfordringer og mulige løsninger.

Relaterede emner