Høringssvar til forudsætninger for Klimastatus og -fremskrivning 2024

Klimafremskrivningen er et helt centralt dokument i den danske klimaindsats og det er vigtigt med et godt, transparent og fælles fagligt fundament at føre politik ud fra.

CONCITO giver i dette høringssvar sine kommentarer til forudsætningerne for den kommende Klimastatus og -fremskrivning 2024, der udkommer til april.

Vi har bl.a. kommenteret med følgende vigtige input:

  • Forudsætningerne bør afspejle at resten af verden fortsat vedtager ny klimapolitik og at ’frozen policy’ derfor alene bør gælde Danmark
  • Klimafremskrivningen bør udvides til 2045 eller 2050, hvor regeringen har mål om hhv. klimaneutralitet og 110-pct. reduktion.
  • Fossile brændselspriser er overvurderede, hvilket fører til en undervurdering af behovet for politisk regulering
  • Usikkerheden i fremskrivningen bør kvantificeres, så man politisk kan arbejde med en buffer til sikring af målopfyldelse, som CONCITO også påpegede ift. KF23.

Forudsætningerne kan læses på KEFMs hjemmeside

Relaterede emner