Karsten Capion

Senioranalytiker

Karsten Capion er senioranalytiker og arbejder i CONCITOs analyseteam.

Karsten er uddannet Civilingeniør og laver tekniske og økonomiske analyser med særlig fokus på energisystemer, industri og transport. Derudover har han fokus på nationale og internationale fremskrivninger og scenarier.

Karsten har tidligere arbejdet som chefanalytiker i Klimarådet og Dansk Energi.

Twitter: https://twitter.com/KarstenCapion

 • LNÆ
  Klimafremskrivningen er et helt centralt dokument i den danske klimaindsats og det er vigtigt med et godt, transparent og fælles fagligt fundament at føre politik ud fra.
  Høringssvar
 • fly i luften
  Luftfarten er både økonomisk og klimamæssigt et af de mest oplagte steder at indføre en afgift og en af de mindst effektive steder at bruge provenuet.
 • fly
  CONCITO ser positivt på, at regeringen nu vil indføre en flyafgift i Danmark som vores nabolande.
 • Skærmbillede 2023-11-22 121901
  Indspil til forhandlinger om klimamålet i 2025
  Energi, Mobilitet
 • lastbiler
  Den smarte løsning for transportsektoren skader resten af den grønne omstilling. Lad os holde fokus på ellastbiler.
  Debatindlæg
 • emissions
  En sommer med nye temperaturrekorder, skovbrande og ekstremregn har igen fået klimaet i fokus. Flere drivhusgasser i atmosfæren øger hyppigheden af ekstremt vejr. Så længe vi bliver ved med at udlede, forværres situationen.
  Debatindlæg
 • CCS
  Med udspillet har regeringen fremlagt en køreplan for, hvordan CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bidrage med 3,2 mio. tons reduktioner i 2030. Der sendes et klart signal til dem, der skal fange, transportere og lagre CO2 om, at de skal stå klar i 2029. Dertil er det positivt, at regeringen gør det klart, at CO2 skal lagres permanent fremfor at omdannes til brændsler og udledes igen. En række faldgruber og udfordringer mangler dog stadig at blive adresseret, herunder biomassens klimapåvirkning og affaldsselskabernes rammer.
 • b
  Det har negative konsekvenser for klimaet, bilisterne og statskassen at benytte flere biobrændstoffer. Faktisk er der hele tre gode grunde til at undlade mere biobrændstof.
  Debatindlæg
 • fly
  Det er især de lange flyrejser som skader klimaet. På trods af dette, er de slet ikke beskattede. Den i regeringsgrundlaget besluttede passagerafgift bør derfor udformes så ture ud af EU betaler mest i passagerafgift
  Debatindlæg
 • sc
  Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens mål om 50-54% CO2e-reduktion i 2025. Med den nuværende politik er vi på vej mod kun at reducere med ca. 47% og mangler dermed 2,4 mio. tons reduktioner, viser en ny analyse fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • hbj
  Folketinget har vedtaget et klimamål for 2025 for at sikre handling på den korte bane på vejen mod 2030. Udledningerne som målet omfatter opgøres som et gennemsnit for perioden 2024-2026. Måleperioden starter derfor om blot syv måneder.
  Analyse
 • jhb
  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark skal indføre en passagerafgift på flyrejser på gennemsnitligt 100 kr. Det er fornuftigt med en afgift, da luftfart medfører en væsentlig klimabelastning, der i dag stort set ikke er reguleret.
  Notat
 • rg
  Carbon capture and Storage (CCS) in Denmark can provide important emission reductions towards 2030 by capturing and storing CO2 from emission sources that are difficult to avoid.
  Notat
 • dw
  CONCITO vil gerne takke for den betydelige transparens om analyseforudsætningerne, der er centrale i dansk energiplanlægning og -politik.
  Energi
 • daw
  Dansk luftfart er en væsentlig udleder, hvis klimabelastning i øjeblikket ikke er reguleret.
 • dw
  I dette notat anbefales en række tiltag til at forbedre teknologiantagelserne i modelleringen af EU's energisystem.
  Notat
 • udledninger
  En australsk tænketank advarede for nylig mod CO2 og lagring (CCS) på baggrund af en gennemgang af nogle af de største CCS-projekter i verden. I Concito er vi enige i flere af rapportens konklusioner og opfordrer netop derfor til, at anvendelse af teknologien prioriteres til få udvalgte CO2-kilder, hvor det giver klimamæssigt og økonomiske mening.
  Debatindlæg
 • transport bil vind
  Hvis man kører hurtigere i sin bil, sparer man tid. Men den højere hastighed giver mere vindmodstand og højere energiforbrug. De modeller som bruges til at estimere omkostninger og gevinster ved vejprojekter tager dog ikke højde for dette. Vejprojekter, der primært motiveres af tidsbesparelser gennem højere hastighed, har derfor i praksis en meget ringere samfundsøkonomi end antaget. Dette giver yderligere grund til at genbesøge infrastrukturaftalen.
 • klima barn
  Folketingets klimaaftaler frem til i dag leverer ikke tilstrækkelige reduktioner til, at Danmark kan nå selv den lave ende af sit klimamål for 2025 på 50-54 procents reduktion. Kun med en række markante og hurtige beslutninger kan Danmark nå målet og skabe troværdighed om klimaindsatsen
  Debatindlæg
 • EU
  Nogle økonomer stiller spørgsmålstegn ved klimaeffekterne af nationale tiltag inden for EU’s CO2-kvotesystem. Men danske tiltag åbner for øgede klimaambitioner i EU
  Debatindlæg
 • fly i luften
  Luftfarten er både økonomisk og klimamæssigt et af de mest oplagte steder at indføre en afgift og en af de mindst effektive steder at bruge provenuet.
 • fly
  CONCITO ser positivt på, at regeringen nu vil indføre en flyafgift i Danmark som vores nabolande.
 • lastbiler
  Den smarte løsning for transportsektoren skader resten af den grønne omstilling. Lad os holde fokus på ellastbiler.
  Debatindlæg
 • emissions
  En sommer med nye temperaturrekorder, skovbrande og ekstremregn har igen fået klimaet i fokus. Flere drivhusgasser i atmosfæren øger hyppigheden af ekstremt vejr. Så længe vi bliver ved med at udlede, forværres situationen.
  Debatindlæg
 • CCS
  Med udspillet har regeringen fremlagt en køreplan for, hvordan CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bidrage med 3,2 mio. tons reduktioner i 2030. Der sendes et klart signal til dem, der skal fange, transportere og lagre CO2 om, at de skal stå klar i 2029. Dertil er det positivt, at regeringen gør det klart, at CO2 skal lagres permanent fremfor at omdannes til brændsler og udledes igen. En række faldgruber og udfordringer mangler dog stadig at blive adresseret, herunder biomassens klimapåvirkning og affaldsselskabernes rammer.
 • b
  Det har negative konsekvenser for klimaet, bilisterne og statskassen at benytte flere biobrændstoffer. Faktisk er der hele tre gode grunde til at undlade mere biobrændstof.
  Debatindlæg
 • fly
  Det er især de lange flyrejser som skader klimaet. På trods af dette, er de slet ikke beskattede. Den i regeringsgrundlaget besluttede passagerafgift bør derfor udformes så ture ud af EU betaler mest i passagerafgift
  Debatindlæg
 • sc
  Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens mål om 50-54% CO2e-reduktion i 2025. Med den nuværende politik er vi på vej mod kun at reducere med ca. 47% og mangler dermed 2,4 mio. tons reduktioner, viser en ny analyse fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • daw
  Dansk luftfart er en væsentlig udleder, hvis klimabelastning i øjeblikket ikke er reguleret.
 • udledninger
  En australsk tænketank advarede for nylig mod CO2 og lagring (CCS) på baggrund af en gennemgang af nogle af de største CCS-projekter i verden. I Concito er vi enige i flere af rapportens konklusioner og opfordrer netop derfor til, at anvendelse af teknologien prioriteres til få udvalgte CO2-kilder, hvor det giver klimamæssigt og økonomiske mening.
  Debatindlæg
 • transport bil vind
  Hvis man kører hurtigere i sin bil, sparer man tid. Men den højere hastighed giver mere vindmodstand og højere energiforbrug. De modeller som bruges til at estimere omkostninger og gevinster ved vejprojekter tager dog ikke højde for dette. Vejprojekter, der primært motiveres af tidsbesparelser gennem højere hastighed, har derfor i praksis en meget ringere samfundsøkonomi end antaget. Dette giver yderligere grund til at genbesøge infrastrukturaftalen.
 • klima barn
  Folketingets klimaaftaler frem til i dag leverer ikke tilstrækkelige reduktioner til, at Danmark kan nå selv den lave ende af sit klimamål for 2025 på 50-54 procents reduktion. Kun med en række markante og hurtige beslutninger kan Danmark nå målet og skabe troværdighed om klimaindsatsen
  Debatindlæg
 • EU
  Nogle økonomer stiller spørgsmålstegn ved klimaeffekterne af nationale tiltag inden for EU’s CO2-kvotesystem. Men danske tiltag åbner for øgede klimaambitioner i EU
  Debatindlæg
 • vindmøller
  Giv flere naboer til vind- og sol-energi del i overskuddet og gør beløbet afhængig af produktionen.
  Debatindlæg
 • Vindmølle
  Regeringens udspil Danmark kan mere II rummer fine visioner. Nu skal de omsættes til akut handling, der kan nedbringe CO2-udledningerne og gøre os uafhængige af russisk gas. Ligesom der også skal større fokus på effektiv anvendelse af energien.
 • havvind
  Store mængder grøn strøm er helt afgørende for den danske og europæiske klimaindsats. I Danmark bør det nuværende lave tempo i udbygningen og politiske ønske om at tjene mange penge på havvinden give anledning til bekymring for både klimaet, konkurrenceevnen, samfundsøkonomien og de politiske visioner om et power-to-X eventyr.
  Debatindlæg
 • Biomasse
  The report "Optimised biomass usage in electricity and district heat production towards 2040" has been published.
 • vindmøller
  Der forhandles i disse dage om en Power-to-X (PtX) strategi for Danmark. Der lægges i strategien op til at støtte produktion af grøn brint med driftsstøtte. Det kan dog give mere teknologisk udvikling, og dermed større klimagevinst at give støtten som investeringsstøtte i stedet.
 • analyse
  Nuværende samfundsøkonomiske analyser bygger på antagelser fra Finansministeriet, der ikke anerkender, at Danmark har vedtaget et 70 procentsmål. Det risikerer at fordyre den danske klimaindsats væsentligt.
  Debatindlæg
 • klima
  Der er behov for en plan for indfrielse af potentialet for CO2-fangst og lagring (CCS). CONCITO vurderer, at der er bæredygtigt reduktionspotentiale for CCS på 5 mio. tons CO2 i 2030 med CO2 fra de mest oplagt kilder.
 • LNÆ
  Klimafremskrivningen er et helt centralt dokument i den danske klimaindsats og det er vigtigt med et godt, transparent og fælles fagligt fundament at føre politik ud fra.
  Høringssvar
 • Skærmbillede 2023-11-22 121901
  Indspil til forhandlinger om klimamålet i 2025
  Energi, Mobilitet
 • hbj
  Folketinget har vedtaget et klimamål for 2025 for at sikre handling på den korte bane på vejen mod 2030. Udledningerne som målet omfatter opgøres som et gennemsnit for perioden 2024-2026. Måleperioden starter derfor om blot syv måneder.
  Analyse
 • jhb
  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark skal indføre en passagerafgift på flyrejser på gennemsnitligt 100 kr. Det er fornuftigt med en afgift, da luftfart medfører en væsentlig klimabelastning, der i dag stort set ikke er reguleret.
  Notat
 • rg
  Carbon capture and Storage (CCS) in Denmark can provide important emission reductions towards 2030 by capturing and storing CO2 from emission sources that are difficult to avoid.
  Notat
 • dw
  CONCITO vil gerne takke for den betydelige transparens om analyseforudsætningerne, der er centrale i dansk energiplanlægning og -politik.
  Energi
 • dw
  I dette notat anbefales en række tiltag til at forbedre teknologiantagelserne i modelleringen af EU's energisystem.
  Notat
 • concitos bemærkninger
  Regeringen har d. 15. december 2021 lanceret sin strategi for Power-to-X (PtX). Strategien sigter mod realisering af 4-6 GW PtX kapacitet i Danmark i 2030. Den indeholder 14 initiativer, der skal skubbe gang i produktion og forbrug af PtX produkter og afsætter bl.a. 1,25 mia. til et udbud for PtX.
  Notat
 • NOTAT
  Behovet for grøn strøm vil stige betydeligt i de kommende år. Samtidig er de vedvarende energiformer sol og vind blevet langt de billigste kilder til elproduktion.
  Notat
 • CCS
  Fangst og lagring af CO2, CCS, er en vigtig teknologi for at opnå klimamål. Dette notat gennemgår de forskellige muligheder for en stærkere og mere målrettet anvendelse af CCS og potentialet i at flytte fokus fra fremtidige tekniske potentialer til realiserbare reduktioner. Analysen i notatet suppleres af en række politiske anbefalinger.
  Notat