Fremtidsvisioner

26 millioner
Mennesker skubbes hvert år ud i fattigdom grundet ekstremt vejr.
55-85 %
Er omkostningerne til sol-, vind- og batteriteknologi faldet siden 2010.

Den grønne omstilling er den største transformation af det danske og globale samfund siden den industrielle revolution.

En omstilling, som vi skal gennemføre på blot én generation. Hvis vi skal lykkes med det, er vi nødt til at turde at tænke langsigtet. Vores valg skal baseres på fremtidens behov – ikke nutidens begrænsninger.

Det langsigtede mål er et klimapositivt Danmark. Et samfund, som optager mere drivhusgas end det udleder, og som er tilbyder attraktive livsvilkår for borgerne inden for de planetære grænser.

CONCITO sætter spørgsmålet om attraktive, klimavenlige fremtider til debat. Vi vil undersøge og diskutere spørgsmål som: Hvordan ser vores fremtid ud, når vi har slukket helt for de fossile brændsler? Hvordan kan Danmark blive klimaneutralt inden 2050, og hvordan vil det være at leve i det samfund? Hvilket internationalt klimaansvar skal Danmark påtage sig i fremtiden? Hvilke værdier vil kendetegne fremtidens livsstil, og hvordan bør vi balancere teknologiske løsninger og behovet for adfærdsændringer?

Ekspert

Peter Andreas
Peter Andreas Norn
Programchef, Klimalaboratoriet