Andrea Nørgaard Andersen

Studentermedarbejder, Fremtidens Mobilitet

Andrea er studentermedarbejder i CONCITO's program Fremtidens Mobilitet. Hendes fokus er særligt at forstå og dokumentere i hvor høj grad transportøkonomiske modeller, og hermed transportbeslutninger stemmer overens med og fremmer klimaneutralitet.  

Andrea studerer på bacheloruddannelsen i Økonomi på Københavns Universitet. I løbet af uddannelsen har hun bl.a. beskæftiget sig med samfundsøkonomiske analyser af diverse klimatiltag, herunder CO2-afgifter. 

Emne
  • ,
    I Danmark udledte personbiler 6,7 mio. ton CO2 i 2022, og er den mest udledende kategori indenfor transportsektoren, der samlet set udgjorde 14% af Danmarks årlige emissioner. Den andel forventes at stige i de kommende år.
    Analyse
Ingen sider
  • ,
    I Danmark udledte personbiler 6,7 mio. ton CO2 i 2022, og er den mest udledende kategori indenfor transportsektoren, der samlet set udgjorde 14% af Danmarks årlige emissioner. Den andel forventes at stige i de kommende år.
    Analyse