Mobilitet

29%
af Danmarks udledninger kom fra indenlandsk transport i 2019. Og det står til at øge til 33% i 2030
2,5 kg CO2
Så meget sparer du klimaet for, hver gang du sparer en liter brændstof

Mobilitet omhandler muligheden for at mennesker og varer kan bevæge sig rundt i samfundet – i byerne, på landevejene, i luften og på vandet. Transport er når man faktisk flytter sig/noget. Og adgang omhandler hvor meget man konkret kan opnå når man flytter sig – fx hvor mange ærinder der kan løses med 15 minutters gang/cykling. En kombination af god adgang og effektiv, hurtig og sikker mobilitet er helt nødvendigt for, at samfundet fungerer godt. Og noget transport er derfor også nødvendigt – men mere transport ikke et mål i sig selv. Særligt fordi det er fra selve transporten, infrastrukturen og transportmidlerne at udledningerne kommer.

Hidtil har fokus i høj grad været på at muliggøre mere transport, hvilket til gengæld har gjort at transportsektoren nu står for 29 procent af den samlede danske CO2-udledning. Dertil kommer andre udledninger, som partikler, SOx og NOx der er skadelige for både klima og vores helbred. Dette har også ført til en stadig udbygning af transportsystemet drevet især af ønsker om nye motorveje og broer, og derved øget pres på både naturareal og pladsen til andre transportformer og mennesker i det hele taget.

En omstilling af transportsystemet til en grøn fremtid er derfor helt nødvendig, og løsningerne er også til stede. Der skal dog skrues på alle håndtag – hvor fokus hidtil har været på ’Forbedring’ (fx elektrificering af transportmidlerne) og til dels ’Skift’ (fx fremme af cykling, samkørsel og offentlig transport som alternativ til en person i en bil), så skal vi nu også se mere på ’Undgå’ (fx gennem planlægning og design af fremtidens bysamfund og klimamæssig retvisende prissætning af transport og infrastruktur)

Dette vil gøre at på trods af at befolkningen vokser, så vil mobilitetsbehovet kunne løses også på vejen mod nettonul-samfundet, gennem bedre adgang, bedre valg af transportform og bedre transportmidler. Vel at mærke uden at infrastrukturen breder sig yderligere i landskabet.

Ekspert

Søren Have
Søren Have
Programchef, Fremtidens Mobilitet