københavn grønt

Større trivsel med mindre klimabelastning

I dette projekt viser CONCITO i samarbejde med Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, hvordan det i dagens Danmark er muligt at leve mere bæredygtigt og klimavenligt uden at gå på kompromis med livskvalitet og trivsel. Kernen i projektet er et "livsstilskatalog" med detaljerede portrætter af fem familiers måde at leve på i deres hverdag og fritid baseret på trivselsmålinger og beregninger af familiernes CO2-fodaftryk.

For alle fem familier gælder det, at deres målte trivsel er større end gennemsnittet og deres drivhusgasudledning 25-50 procent mindre end gennemsnitsudledningen på 19 ton pr. dansker eller i forhold til den forventede gennemsnitsudledning i samme indkomstsegment.

Familierne møder imidlertid også en række udfordringer, som kræver handling på samfundsplan, hvis vi skal lykkes med at reducere udledningen til 2 ton per indbygger i 2050. Her peger familierne bl.a. på behovet for konkrete og mere strukturelle politiske tiltag, der kan adfærdsregulere indkøb, gøre det bæredygtige forbrug nemmere og billigere og i det hele taget skabe en bedre sammenhæng mellem trivsel og klimatiltag.

Projektet er støttet af VILLUM FONDEN.  

Rapport
Menneskets adfærds- og forbrugsvaner er en helt afgørende faktor for, om vi lykkes med omstillingen til et klimamæssigt bæredygtigt samfund. På grundlag af en tværfaglig syntese af klimavidenskab og psykologi, fokuserer dette projekt på, hvordan faktorer som trivsel og meningsfuldhed relaterer sig til vores individuelle klimabelastning.

Læs livsstilskataloget som iBook