8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked

Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO peger i dette anbefalingskatalog på løsninger til, hvordan vi sikrer den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling.

Anbefalingskataloget er kulminationen på det toårige projekt “Fremtidens grønne arbejdsmarked” og står på et fundament af ti analyser, tre høringer og løbende bidrag fra projektets følgegruppe.

Den grønne omstilling er en af vor tids største udfordringer. Uden tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer risikerer omstillingen at gå i stå. Men den grønne omstilling er også en mulighed for at skabe nye bæredygtige og velbetalte job inden for brancher, der bliver fremtidens erhvervssektorer.

Den chance må vi ikke lade gå forbi. Derfor er det afgørende, at vi i fællesskab finder løsninger på både arbejdskraft- og kompetencebehovet. På trods af at der er en bred anerkendelse af denne sammenhæng, er arbejdskraft- og uddannelsesdiskussionen stort set fraværende i dansk klimapolitik. Mange af de udfordringer, som skal håndteres, er velkendte, men alligevel er de endnu ikke løst. Den situation er ikke holdbar, så vi skal handle nu for ikke at miste momentum i den grønne omstilling af det danske samfund.

Anbefalingskataloget adresserer tre centrale udfordringer for fremtidens grønne arbejdsmarked:

  1. Stigende efterspørgsel på arbejdskraft til at realisere de investeringer, der skal foretages i den grønne omstilling. Resumé 1 Se side 53 for medlemmer af følgegruppe.
  2. Stigende behov for, på tværs af arbejdsmarkedet, at alle i større eller mindre grad opkvalificeres til den grønne omstilling.
  3. Mismatch mellem de kompetenceprofiler, der vil blive efterspurgt på fremtidens grønne arbejdsmarked, og det, der i dag uddannes til i Danmark. For få tager en erhvervsuddannelse, og for få en videregående STEM-uddannelse.

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden, PensionDanmark og Industriens Fond.

Du kan downloade rapporten og øvrige dokumenter her: