Forstå lækageeffekt ved en drivhusgasafgift i landbruget

Der er en konkret bekymring, at en national klimaafgift på dansk landbrug alene vil skubbe danske klimaudledninger til udlandet uden at føre til en samlet reduktion af de globale drivhusgasudledninger. Det vil selvsagt være uhensigtsmæssigt. Drivhusgasudledninger, der på den måde ”eksporteres” ved dansk klimapolitik omtales som lækage.

Men den vigtigste overordnede konklusion er, at omfanget af denne lækagerate ligger væsentligt under 100%. Med andre ord vil stigningen i udlandets udledninger, som følge af en dansk afgift være lavere end faldet i de danske udledninger. Dermed opfyldes også klimalovens krav om, ”at danske (klima)tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser”.

lækage

Der vil være en positiv global klimaeffekt af en national klimaafgift på landbruget i Danmark. Det er tilfældet, selv hvis en del af udledningerne flytter til udlandet. Der står naturligvis tilbage, at lækage er en konkret udfordring. En klimaafgift bør derfor også indrettes med blik for, hvordan lækageeffekten kan begrænses.

Relaterede emner