Landbrugsafgift

35%
af Danmarks samlede udledning kommer fra landbruget.
7,1 mil tons
Så meget CO2 skal landbruget skære frem mod 2030

Landbruget har stor betydning i Danmark, men det er også en betydelig kilde til drivhusgasser. Heldigvis behøver en omfattende fødevareproduktion og klimahensyn ikke være hinandens modsætninger. 

Drivhusgasudledninger fra landbruget udgør i dag en tredjedel af Danmarks samlede udledninger. Landbruget står derfor over for en stor omstilling mod lavere udledninger af drivhusgasser for at indfri de kommende års klimamål. 

For at sætte skub i klimaomstillingen af landbruget, skal der nye virkemidler på banen, der effektivt fremmer grøn innovation i sektoren. Et af de vigtigste virkemidler bliver en klimaafgift på landbrugets produktion. Den bør indrettes enkelt, fornuftigt og under hensyn til landbruget. 

Landbruget har altid forandret sig, og vil også forandre sig i de kommende årtier. Nu skal det bare sikres, at forandringen i højere grad kommer klima, natur og miljø til gode.  

Ekspert

torsten
Torsten Hasforth
Cheføkonom