CONCITO indgår samarbejde med ledende vidensorganisationer om en vision for nordisk klimaneutralitet

Nyhed
y

Projektet skal inspirere nordiske og globale, politiske ledere og den private sektor til hurtigere omstilling frem mod klimaneutralitet.

Med stadig stigende, globale drivhusgasudledninger er det vigtigere end nogensinde, at der kommer fart på den grønne omstilling. For at overholde Parismålet skal hele verden være klimaneutral om få årtier. Klimaneutralitet er derfor det næste oplagte mål for nationale klimapolitikker. De nordiske lande er blandt de rigeste i verden og ses traditionelt som ledende i den grønne omstilling. Derfor er det afgørende, at de nordiske lande går foran og sætter et eksempel for udviklingen af det klimaneutrale samfund. Et eksempel, der kan anvendes globalt.

De nordiske lande har alle sat mål for klimaneutralitet, men det er uklart i hvilket tempo landende indfrier målet og hvilke udfordringer og potentialer, der ligger på vejen. På den baggrund indgår CONCITO nu et tæt samarbejde med ledende, nordiske tænketanke og forskningsinstitutioner om at tage temperaturen på de nordiske landes fremdrift mod klimaneutralitet og at foreslå en samlet nordisk vision for det klimaneutrale samfund.

Det sker i projektet “Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality”, som er finansieret af Nordisk Ministerråd og som er en del af implementeringen af den Nordiske Vision 2030: Vores vision 2030 | Nordisk Samarbejde (norden.org). Projektet, der løber frem til udgangen af i år, gennemføres af CONCITO i samarbejde med den norske klimatænketank CICERO, den svenske miljøtænketank IVL, Islands og Reykjavik Universiteter og den finske konsulentvirksomhed, Tyrsky Consulting.

Projektet skal inspirere nordiske og globale, politiske ledere og den private sektor til hurtigere omstilling frem mod klimaneutralitet. Projektet vil også bidrage til at sætte billeder på fremtidens klimaneutrale hverdagssamfund.

Projektet ligger bl.a. i forlængelse af CONCITOs nylige publikation ”Et scenarie for: Dansk klimaneutralitet i 2040”, som viser, at det er praktisk muligt at nå dansk klimaneutralitet tidligere end hidtil antaget – nemlig allerede i 2040 Dansk klimaneutralitet i 2040 | CONCITO.

Projektet har stor relevans i både en dansk, Nordisk og global kontekst.  

”Som et velstillet, vestligt samfund er det vigtigt, at vi viser vejen for resten af verden. Danmark og de øvrige nordisk lande er godt forberedt til at påtage sig dette ansvar. Vi har den nødvendige know-how og en stærk tradition for at gå forrest. I projektet belyser vi emner og udfordringer, der er vigtige på den vej”, siger programchef Peter Andreas Norn, CONCITO, der leder det nordiske projekt.

Projektet er samtidig en del af et løbende arbejde med at etablere et stadig tættere samarbejde mellem ledende, nordiske tænketanke og forskningsinstitutioner på klimaområdet, som CONCITO startede op i samarbejde med en række nordiske partnere i år 2022.

For yderligere information: Kontakt programchef, Peter Andreas Norn (pno@concito.dk).