Klimadialog: EU's Naturgenopretningsforordning - Hvad betyder den for Danmark?

Event
Danmark natur
Dato og tid: 28. september 2023 kl. 14.00-16.00 Sted: Læderstræde 20, 1201 København K

Baggrund og fokus 

I efteråret pågår de endelige forhandlinger af EU’s Naturgenopretningsforordning mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Ministerrådet. EU’s Naturgenopretningsforordning er en vigtig del af EU’s Biodiversitetsstrategi og EU’s bidrag til den globale biodiversitetsaftale (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).  

Kommissionen foreslog i sommeren 2022 en Naturgenopretningsforordning med formålet at genoprette Europas pressede økosystemer og bidrage til EU’s klima- og biodiversitetsmålsætninger. I løbet af sommeren har Ministerrådet og Europa-Parlamentet stemt for deres position til forordningsforslaget efter dramatiske forhandlingsforløb. Næste skridt er trilogforhandlinger mellem medlemslandene, Kommissionen og Europa-Parlamentet.  

Det spanske formandskab går efter at færdigforhandle Naturgenopretningsforordning inden slutningen af året. Man skal få enderne til at mødes i forhandlingerne, men det er nu stort set sikkert, at vi kommer til få en Naturgenopretningsforordning som Danmark skal implementere.   

Til klimadialogen dykker vi sammen ned i, hvad den kommende Naturgenopretningsforordning må forventes at få af betydning for Danmark og den fremtidige arealanvendelse. Formatet vil være tre skarpe oplæg efterfulgt af en modereret debat. 

Oplæg 

 • EU’s Naturgenopretningsforordning – en del af den større biodiversitetsstrategi   
  Introduktion til Naturgenopretningsforordningen, hvordan den spiller ind i EU’s Biodiversitetsstrategi 2030, og de forskellige forhandlingspositioner i trilogforhandlingerne.  
  Amanda Fehler Vallgårda, CONCITO 

 • Hvad betyder EU’s Naturgenopretningsforordning for Danmark? 
  Naturgenopretningsforordningen kan indebære både begrænsninger og muligheder for Danmarks fremtidige arealplanlægning. Den skal fungere i samspil med eksisterende lovgivning, men vil forudsætte et langt større fokus på gennemførelse af en aktiv naturindsats og også på tværgående koordination og planlægning.  
  Helle Tegner Anker, professor i miljø- og planlægningslovgivning, KU 

 • Hvordan skaber vi synergier mellem klimaprojekter og naturgenopretning i praksis?  
  Samarbejdsdreven planlægning og tidlig involvering af lodsejere i projekter, kan sikre mange sidegevinster udover projektets primære funktion, så som reduktion af CO2 og kvælstof, styrket biodiversitet, sikring af grundvandsressourcer og skabe gode steder at bo og leve. Det er vigtigt med en overordnet national strategi, der sætter rammerne for arealforvaltningen og som den lokale indsats for planlægning kan styre efter. Det sikrer at tilskudsordninger og konkrete projekter peger i den rigtige retning. I et Plan22+ pilotprojekt, samler Assens og Odense kommune erfaringer om, hvordan vi kan skabe synergier og hvordan planlægning og praksis spiller sammen.   
  Jannik Seslef, Assens kommune 

Tilmelding  

Tilmelding senest 21. september kl. 17 via dette LINK.  

Dagen efter tilmeldingsfristen modtager du en kalenderinvitation til tænketræffet, men notér allerede nu selv dato og tidspunkt i din kalender. 

Ved spørgsmål til arrangementet kontakt venligst: av@concito.dk 

Relaterede emner