Amanda Fehler Vallgårda

Amanda er analytiker i klimalaboratoriet

Amanda er analytiker i CONCITOs Klimalaboratorium, hvor hun arbejder i projektet Fremtidens Arealanvendelse. Inden for projektet har Amanda særligt fokus på biodiversitetens rolle i fremtidens forvaltning af de danske arealer.  

Amanda er uddannet miljøøkonom med en bachelor i jordbrugsøkonomi. Hun har tidligere arbejdet i Forsyningssekretariatet med regulering af vandselskaber, herunder ressourceeffektivisering og klimatilpasning.

Find Amanda på LinkedIn

 • klimatilpasning oversvømmelse
  29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritids-boliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.
  Pressemeddelelse
 • ca
  Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.
  Analyse
 • Danmark natur
  Dato og tid: 28. september 2023 kl. 14.00-16.00 Sted: Læderstræde 20, 1201 København K
  Event
 • wild flowers
  Den danske biodiversitet er i kritisk tilbagegang. Men med en radikal omlægning af Danmarks areal kan vi beskytte biodiversiteten og samtidig høste store gevinster. Det viser en ny analyse fra CONITO, der beskriver de dilemmaer og muligheder en ny biodiversitetslov skal balancere.
  Pressemeddelelse
 • ecd
  Det kræver en omfattende arealomlægning at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Selv med et relativt lavt ambitionsniveau vil minimum 16 pct. af landarealet blive berørt. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes.
  Analyse
 • rtwe
  Konferencen fandt sted d.  14. april 2023 kl. 11.30-15.00.  Se eller gense konferencen her.
  Event
 • ca
  Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.
  Analyse
 • ecd
  Det kræver en omfattende arealomlægning at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Selv med et relativt lavt ambitionsniveau vil minimum 16 pct. af landarealet blive berørt. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes.
  Analyse