Konference: Danmarks arealer – Danmarks fremtid

Event
rtwe
Konferencen fandt sted d.  14. april 2023 kl. 11.30-15.00.  Se eller gense konferencen her.

Inden for få år vil der blive truffet vidtgående beslutninger, som vil afgøre hvordan de danske arealer vil se ud mange år ud i fremtiden. Det gælder bl.a. den kommende natur- og biodiversitetslov, opsætning af energianlæg på land, den kommende visionsplan for landbruget og den kommende klimatilpasningsplan.

Konferencens formål var at sætte fokus på behovet for en samlet dansk arealstrategi, som kan binde beslutninger om areal sammen på tværs af disse områder. Konferencen havde også til formål at være startskud til en række vidensinputs og debataktiviteter, som produceres af CONCITO i regi af projektet Fremtidens arealanvendelse.

Se eller gense konferencen her:

 

Program 

11.30 - 12.00:Ankomst og sandwich. 
12.00 - 12.05:Velkomst i DI, ved Emil Fannikke Kiær, politisk direktør. 
12.05 - 12.15:Åbning af konference ved formand for CONCITO Connie Hedegaard: Arealernes rolle i de kommende politiske forhandlinger.  
12.15 - 12.35:Hvor går grænserne? Sammenhængen mellem vores handlinger og naturens tilstand, naturhistoriker, tværdisciplinær forsker og modtager af EliteForsk prisen 2023, Eline Lorenzen. 
12.35 - 13.00:Præsentation af analyse: Danmarks arealer – Danmarks Fremtid, programchef Peter Andreas Norn, CONCITO.  
13.00 – 13.50:Paneldebat: Dilemmaer i fremtidens arealanvendelse  
Underdirektør Karin Klitgaard, DI, underdirektør Ulrich Bang, DE, direktør Lars Midtiby, DN, kommunikationsdirektør Thomas Aarestrup Jensen, Green Power Denmark, miljødirektør Anders Panum Jensen Landbrug & fødevarer, direktør Anders Frandsen, Dansk Skovforening og chefrådgiver Mikkel Brandrup, Danske Regioner. Debatten er modereret ved Connie Hedegaard.    
13.50 - 14.05:Pause 
14.05 - 14.55:

Temadebat: Politiske visioner for fremtidens arealanvendelse  
Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm.   

Debat ved ministeren, samt ordfører: Mette Abildgaard (K), Ole Birk Olesen (LA), Franciska Rosenkilde (ALT) og Samira Nawa (R). Debatten er modereret ved Connie Hedegaard.  

14.55 - 15.00:Afslutning og opsamling ved formand for CONCITO Connie Hedegaard.