Dronebilleder fra Knuthenborg Safaripark.

Dronebilleder fra Knuthenborg Safaripark.

Fremtidens Arealanvendelse

Vi bruger i dag vores landskaber på en måde, der ikke er bæredygtig. Klimakrisen, tabet af biodiversitet, tabet af skov og problemet med udslip af reaktivt kvælstof og fosfor til miljøet hænger tæt sammen med den globale anvendelse af klodens arealer.