Nordisk samarbejde om klimaneutralitet

Nyhed
skov
De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har alle sat mål for at opnå klimaneutralitet inden 2050, men med nuværende omstillingshastighed kan det godt blive svært at realisere målene.

Det er én af de centrale konklusioner fra projektet ”Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality”, som CONCITO har gennemført i samarbejde med den norske klimatænketank CICERO, det svenske miljøinstitut IVL, Islands og Reykjavik Universiteter og den finske konsulentvirksomhed, Tyrsky Consulting.

”Der skal mere fart på den grønne omstilling på tværs af de nordiske lande. Selvom vi har opnået betydelige reduktioner i udledningerne fra energisektoren, skal der ske meget mere i alle sektorer for, at Norden kan blive klimaneutralt. Norden har alle forudsætninger for at gå forrest og vise den grønne vej for resten af verden – men det kræver, at vi øger tempoet”, siger seniorkonsulent Andreas Lind, der har ledet projektet.

Projektet har i rapporten ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality” gjort status for de nordiske landes drivhusgasemissioner, identificeret fællesnordiske udfordringer i de forskellige sektorer og givet en række bud på, hvor øget nordisk samarbejde kan bidrage til at sætte fart på frem mod at realisere et klimaneutralt Norden.

Fra 1990 til 2021 er udledningerne kun blevet reduceret med 26% på tværs af de nordiske lande, og størstedelen af reduktionen er sket i energisektoren. For at opnå klimaneutralitet i Norden skal der ske meget mere i de øvrige sektorer (især ift. transportsektoren og landbrug, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)). Mange af de centrale udfordringer er de samme, så der er stort potentiale i et styrket nordisk samarbejde og samarbejdsmuligheder i alle sektorer.

En vigtig del af projektet har også været at forsøge at sætte ord på, hvordan et nordisk klimaneutralt samfund kunne se ud – og hvad der gør det til et bedre samfund end det, vi har i dag. Det er beskrevet i rapporten ”Nordic Visions of Climate Neutrality”. Visioner er et afgørende redskab i klimapolitikken, men det redskab bruges alt for lidt i dag. En positiv vision for det klimaneutrale Norden er vigtig for at sikre folkelig opbakning til den grønne omstilling. Det kunne være en vision for et samfund i balance, både socialt og med naturen. Et sundere samfund, med mere lighed, og mere tid til venner og familie. Men en sådan vision realiserer ikke sig selv. Det kræver, at vi tænker visioner ind fra starten, når vi lægger vejen til klimaneutralitet.

skud
Afsluttet
Et projekt, der har gjort status for de nordiske landes drivhusgasudledninger, udfordringer og mulighederne for at samarbejde om løsninger, samt understreget vigtigheden af at have visioner for fremtidens klimaneutrale nordiske samfund.