skud

Nordic Stocktake and Visions

Et projekt, der har gjort status for de nordiske landes drivhusgasudledninger, udfordringer og mulighederne for at samarbejde om løsninger, samt understreget vigtigheden af at have visioner for fremtidens klimaneutrale nordiske samfund.  

Om projektet 

CONCITO har ledet et nordisk konsortium bestående CICERO Senter for Klimaforskning, IVL Svenska Miljöinstitutet, Islands- og Reykjavik Universiteter, og Tyrsky Consulting, der for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Klima og Luft (NKL) har gjort status for de nordiske landes drivhusgasudledninger og de største barrierer på vejen for at opnå klimaneutralitet.  

Alle de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har sat mål for klimaneutralitet. Men det går alt for langsomt med at opnå målene.  

Siden 1990 har de nordiske lande kun reducereret deres samlede nettoudledninger med ca. 26%, hvilket primært skyldes betydelige emissionsreduktioner i energisektoren. Der er derfor behov for at sætte yderligere fart på indsatserne i industrisektoren, transportsektoren og landbrugssektoren. Heldigvis er mange af de udfordringer, som landene har, de samme på tværs af Norden. Der er altså stort potentiale for samarbejde på områder som udbygning af vedvarende energi på land, bæredygtig produktion og brug af biobrændsler og CO2-afgifter i industrien og i landbruget.  

Der er også behov for, at vi begynder at tale om en vision for det klimaneutrale nordiske samfund.   

Nordic visions


En vision for det klimaneutrale samfund er afgørende for at skabe opbakning om den samfundstransformation, de nordiske lande skal igennem. Det er også afgørende for at sikre, at vi ikke ”bare” dekarboniserer men faktisk udnytter den grønne omstilling til også at få et nordisk samfund, der er et bedre sted at være. 

Projektets hovedkonklusioner og resultater opsummeres i ovenstående video. Lavet af MarengDeluxe. 

Projektet blev gennemført i perioden april 2023 til og med november 2023. Det resulterede i to hovedrapporter:  

Projektets hovedresultater er opsummeret i Nordic Stocktake and Visions – Project Findings & Recommendations. 

Derudover blev der i regi af projektet afholdt fem webinarer om emner med særlig betydning for at opnå klimaneutralitet i de nordiske lande. Webinarerne blev optaget, og der blev skrevet et kort policy brief til hvert:  

Consumption-based emissions analyses – how and why?
Optagelse:  
https://youtu.be/Bit8NSpDdac

Policy brief:

CCS and CDR in the context of Nordic carbon neutrality
Optagelse: 
https://youtu.be/yDDI9w53cxc

Policy brief:

Decarbonizing the Nordic power system
Optagelse:  
https://youtu.be/d-wgLz1ujaA?si=zjPRafGxe788pZhr

Policy brief: 

Carbon Pricing
Optagelse: 
https://youtu.be/k2kEaiJloXA?si=2lr7RnpNKGUUrElK

Policy brief:

Future of transport biofuels in the Nordics
Policy brief: