Ny megatrendanalyse forudser voksende udfordringer med at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling

Nyhed
fremtid arbejde
Udfordringerne med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling tegner ikke til at blive mindre fremover – snarere tværtimod. Det fremgår af en ny megatrendanalyse fra CONCITOs projekt ‘Fremtidens grønne arbejdsmarked’. Særligt klimaforandringerne, den demografiske og teknologiske udvikling udfordrer arbejdsmarkedet og dermed de virksomheder, der står til at skulle rekruttere stadig flere kvalificerede medarbejdere.

Megatrends er langsigtede, globalt gennemgribende, konkrete forandringer, der påvirker og rammesætter udviklingsmuligheder fremover på alle niveauer i samfundet. De er kombinationer af flere tendenser, fænomener og problemstillinger, der er flettet ind i hinanden. Analysen beskriver i alt fem megatrends og deres betydning for bla. rekruttering, kompetencer og arbejdsmarkedets udvikling. 

Hovedudfordringer: Klimaforandringer, demografisk udvikling og teknologisk fremskridt 

Klimaforandringerne fører til en stigende efterspørgsel efter grønne teknologier og dermed en større efterspørgsel efter arbejdskraft både i Danmark og i udlandet. Denne udvikling påvirker især danske virksomheder, der eksporterer grøn teknologi. 

Parallelt med dette er den demografiske udvikling i retning af et fald i andelen af befolkningen i erhvervsaktiv alder. Der er derfor behov for mere arbejdskraft på tværs af hele arbejdsmarkedet, hvilket skaber øget konkurrence om den tilgængelige arbejdskraft. 

Desuden skaber den teknologiske udvikling en efterspørgsel efter nye typer af kompetencer. Dette, kombineret med et generelt behov for opkvalificering af arbejdsstyrken til den grønne omstilling, udfordrer vores uddannelsessystem. 

Modtrends: Migration og livslang læring 

Selvom udfordringerne er store, peger analysen på potentialet i visse modtrends, såsom øget migration og livslang læring. Øget migration kan bidrage til at dække den generelle efterspørgsel på mere arbejdskraft, mens en forstærket indsats for livslang læring og opkvalificering kan sikre, at arbejdsstyrken besidder de nødvendige kompetencer til den grønne omstilling. 

Analysen, som er udført af HBS Economics for CONCITO, understreger behovet for politisk handlekraft. Vi kan ikke forvente, at disse udfordringer løser sig selv. Politisk handling er afgørende for at sikre, at mangel på arbejdskraft ikke forhindrer os i at nå i mål med den grønne omstilling.  

For yderligere information om analysen og projektet "Fremtidens grønne arbejdsmarked", kontakt venligst seniorkonsulent Andreas Lind. 

Projektet “Fremtidens grønne arbejdsmarked”, et samarbejde mellem Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO, der er støttet af Novo Nordisk Foundation, PensionDanmark og Industriens Fond.

Relaterede emner