Tung godstransport

Action Plan for Research in Road Freight Transport

Projektet er gennemført for Nordic Energy Research og giver anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge forskning om godstransport på vej.

Analysen beskriver den aktuelle status for forskning i godstransport i de nordiske lande. Der er gennemført ’desk research’ af forskningsresultater og igangværende forskning på området. Desuden er gennemført interviews med nøgleaktører.

Analysen af den gennemførte forskning viser, at der særligt i Sverige, er gennemført meget omfattende forskning i temaet. Størstedelen af forskningen omfatter alternative drivmidler og særligt om brint, er der gennemført mange projekter.

Projekter om alternative drivmidler fokuserer ofte på de positive virkninger af at anvende et enkelt drivmiddel, men der er også forskning, der ser på tværs af drivmidlerne.

Der er desuden en del forskning i digitalisering af logistikkoncepter og der er en del generelle projekter, der ser på hele systemet. Der er relativt få projekter, der vurderer virkemidler til at gøre godstransport på vej mere klimavenlig.

De fleste forskningsaktiviteter er enkeltprojekter, men i Sverige er der etableret platforme, hvor forskere, erhverv og myndigheder arbejder sammen om forskningen.

Se rapporten "Action Plan for a Research Program for Road Freight Transport":

Se "Action Plan for establishing a Nordic Research Programme for Heavy Road Transport":

CONCITOs anbefalinger til, hvordan man kan styrke forskning i godstransport på vej, peger på, at man skal fokusere på, hvordan man får accelereret processen hen mod implementering.

Der er brug for forskning, der producerer viden om enkeltemner, men der er på nordisk niveau mere brug for at konsolidere forskningen, så man kan pege på, hvilke veje man bør gå for at implementere en mere grøn og klimavenlig godstransport. Det er vigtigt, at det sker på nordisk niveau, fordi meget af godstransporten er grænseoverskridende.

Helt konkret anbefales, at man får etableret fælles forskningsfinansiering ved at øremærke national finansiering til området. Der bør desuden udvikles mekanismer til at konsolidere forskningen, for eksempel gennem kritisk review af en række forskningsprojekter, der fører til konklusioner. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at gøre de svenske platformsinitiativer til fælles nordiske initiativer.

Endelig peges på fire områder, hvor der bør gennemføres yderligere fælles forskning:

1) Klimaeffekt og bæredygtigt omfang af biomasse i transport 

2) Fælles demonstrationsprojekter af E-roads

3) Optimering af logistikkoncepter på tværs af virksomheder

4) Politiske virkemidler, der kan skabe en mere klimavenlig og bæredygtig godstransportsektor