Byer

75%
Byernes andel af verdens CO2-udledninger
3%
Optager verdens byer af jordens areal

Overalt i verden søger stadig flere mennesker mod byerne. Allerede i dag lever over halvdelen af verdens befolkning i byer. FN forventer, at det i 2050 vil gælde for godt to tredjedele.

Befolkningsudviklingen i verdens byer svarer til, at der globalt skal bygges en by svarende til Paris hver uge frem til 2050.

Byer er et mekka for udvikling, innovation og vækst – men de bruger også enorme ressourcer og står bag 75 procent af verdens udledning af drivhusgasser.

Derfor udgør de en stor del af verdens klimaudfordringer, samtidig med at de er en del af løsningen. Vi skal reducere byernes klimaaftryk og samtidig tilpasse og sikre dem i forhold til de klimaforandringer, der allerede i dag rammer dem i form af oversvømmelser, tørke, kulde og hedebølger.

Helhedsorienteret klimaplanlægning og bydesign med brug af naturbaserede løsninger er helt afgørende, når nye byer opstår eller eksisterende byer vokser. Ved at arbejde sammen kan byer inspirere og motivere hinanden, så de kan leve op til målene i Parisaftalen.

Byer er en effektiv måde at organisere fælles systemer på – energiforsyning, kollektiv transport, services, boligformer mv. – og derfor er det afgørende at sætte ind med klimaindsatser i byerne. Men byer handler ikke kun om effektivitet. De skal også være grønne, attraktive at bo og færdes i samt trygge og tilgængelige for alle.

 

Ekspert

Anna
Anna Esbjørn
Programchef, Fremtidens Byer