TEHD

Roller og samspil i transportens dekarbonisering

Dekarbonisering af transportsektoren er et vigtigt element centralt i transport- og klimapolitikker rundt om i verden.

Indsatsen involverer både nationale regeringer og regionale og lokale myndigheder, som forpligter sig på at ambitiøse klimamål. Sidstnævnte ses i Storbritannien, Sverige og især her i Danmark, hvor næsten alle kommuner har meldt sig til at levere ambitiøse klimahandlingsplaner igennem DK2020-projektet.

Det er oplagt at indsatsen virker bedst når strategier og handlinger er godt afstemt på tværs af regeringsniveauer. I september 2022 indgik CONCITO, derfor i et samarbejde med professor i Transport Governance Greg Marsden fra Leeds University med det formål at sammenligne træk ved rammer der styrer samspillet mellem niveauerne i Storbritannien, Danmark og andre lande.

Hovedformålet er at opnå en bedre forståelse af, hvordan den lokale indsats for dekarbonisering af transporten fremmes vis centrale initiativer, at belyse styrker og svagheder ved de forskellige tilgange, og at udforske muligheder for at forbedre koordineringen på tværs af niveauer særligt i Danmark.

Hovedelementer er:

  • En komparativ undersøgelse af ordninger og strategier til at tilpasse centrale, regionale og lokale indsatser i Danmark, Storbritannien og andre lande.
  • Et Brief med anbefalinger til Danmark.
  • En række seminarer/webinarer.

 

ca

Ekspert: 
Greg Marsden, Professor of Transport Governance, University of Leeds, UK

Periode: Oktober 2022 – Marts 2023 (6 måneder)

Nyheder fra projekter: 

RGW
Event
Den grønne omstilling af transporten er afgørende for at nå både globale, nationale og lokale klimamål i tide.
Analyse
I denne analyse har CONCITO sammen med Professor Greg Marsden fra University of Leeds i England undersøgt samspillet mellem staten og kommunerne i transportens klimaomstilling i hhv. Storbritannien, Sverige og Danmark.
y5
CONCITO brief
International analyse viser, at stat og kommuner kan opnå mere sammen.
Emne