Henrik Gudmundsson

Henrik Gudmundsson er seniorkonsulent i CONCITO med fokus på bæredygtig byudvikling, transport og mobilitet. Han arbejder primært med byernes rolle i den grønne omstilling. Henrik er miljøplanlægger, ph.d. fra CBS og kommer fra en stilling som seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet.

Henrik har specialiseret sig i indikatorer og resultatmålinger, som kan bruges til at måle bæredygtige fremskridt. Han har arbejdet som projektleder på danske, europæiske og internationale forskningsprojekter og er medforfatter til videnskabelige artikler, bøger og rapporter om bæredygtig transport. Han har også medvirket som ekspert i evalueringspanelet for miljøprisen European Green Capital Award. Tidligere har Henrik arbejdet som tekniker i Miljøstyrelsen og forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser.

 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • Transport
  The International Transport Forum ITF er navnet for OECD’s organisation for transportsektoren som nu har 66 medlemslande. Og det årlige ITF Summit i Leipzig i maj som netop er afsluttet, er transportministrenes topmøde. Det er dog mere snakkeklub, eller et ’Davos-møde for transport’ som nogle kalder det, for vi er langt fra de åbne konflikter og dramatiske politiske vedtagelser i overtid vi kender fra fx klimatopmøderne.
 • y5
  International analyse viser, at stat og kommuner kan opnå mere sammen.
 • 4y5
  I denne analyse har CONCITO sammen med Professor Greg Marsden fra University of Leeds i England undersøgt samspillet mellem staten og kommunerne i transportens klimaomstilling i hhv. Storbritannien, Sverige og Danmark.
  Analyse
 • RGW
  Den grønne omstilling af transporten er afgørende for at nå både globale, nationale og lokale klimamål i tide.
  Event
 • grønt lys
  I forbindelse med vores projekt om vejen til grøn transport, har vi lavet en podcast miniserie. Her bliver der snakket om, hvor meget CO2 der bliver brugt på de varer vi køber og får transporteret - og hvad vi kan gøre for at minimere aftrykket.
 • n
  Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent i 2030 og nå nul emissioner inden 2050.
  Rapport
 • byens logistik
  Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent inden 2030, og at nå nul emissioner inden 2050. Det kræver, at alle sektorer bidrager. Vi er i gang med at omstille samfundet allerede.
  Rapport
 • transport
  Godstransport på vej vokser i disse år, og væksten forventes at fortsætte fremover. Lastbilerne vil alt andet lige øge sin andel af Danmarks samlede CO2-udledninger med over 20 procent frem mod 2030, hvis der ikke sker væsentlige ændringer.
 • Fly
  ”Danmark er et grønt foregangsland!”. Det er budskabet fra regeringen og den forståelse, der har bredt sig i den danske befolkning. Udsagnet er sandt, hvis man ser på, at vi har et af verdens mest ambitiøse mål om reduktioner af drivhusgasser og vores bidrag til udvikling af grønne teknologier.
 • Tættere på - grønne byer og hovedstad
  To nye udspil har regeringen lanceret på to dage under fællesnævneren ’tættere på’. Det første handlede om grønne byer og det andet om uddannelser og lokalsamfund. Men trods den fælles titel fornemmer man ikke den store sammenhæng i de nye udspil.
  Debatindlæg
 • Notat om drivmidler
  Dette notat er udarbejdet på baggrund af et afsnit i CONCITOs rapport, ”Dekarbonisering af byens logistik” og giver et overblik over fordele og ulemper ved de forskellige drivmidler. En længere og mere uddybet beskrivelse af de forskellige drivmidler med beregninger af energieffektivitet og økonomi kan findes i CONCITO rapporten ”Dekarbonisering af vejgodstransport” fra februar 2020.
  Byer, Transport, Mobilitet, Infrastruktur
 • Ellastbil
  The green transition has not yet manifested itself noticeably in the Danish road freight transport sector.
 • Dekarbonisering af byens logistik
  Elektrificering kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Det viser CONCITO-rapporten ”Dekarbonisering af byens logistik”, der er støttet af Energifonden.
  Rapport
 • Lastbil
  Ny CONCITO rapport viser, at grøn citylogistik kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Klimazoner, der fremmer elektrificering af køretøjsparken, er det tiltag, der vurderes at have det største potentiale for CO2-reduktion. Men det kræver klare politiske rammer og nye lokale partnerskaber at få omstillingen sat i gang.
  Pressemeddelelse
 • vejanlæg motorvej
  Klimakrisen skaber behov for at nytænke planlægningen af infrastrukturen. Det handler hverken om at lægge få grønne tiltag ind eller flytte mindre millionbeløb mellem veje og baner.
  Debatindlæg
 • Brun elbil
  I de forestående klimaforhandlinger bør regeringen tage fat i elbilkommissionens værktøjskasse og supplere analyserne med mere klimabevidste modeller og vurderinger.
  Debatindlæg
 • Elbil
  Så længe bilparken vokser med et stort antal nye fossile biler, og de gamle ikke skiftes ud, er det omsonst kun at glæde sig over, at der også kommer flere elbiler til. Det er reduktion af bilernes udledning, der bør være hovedmålet.
  Debatindlæg
 • Citylogistik lastbil
  Citylogistik er som udgangspunkt et koncept om den optimale distribution i byen – også ud fra miljø- og klimahensyn. Men praksis er snarere et stort virvar af individuelt optimerede løsninger og transportstrømme. Resultatet er et uoverskueligt og klimauvenligt transportsystem. Men nye løsninger byder sig til og kan måske være med til at løse knuden og ’dekarbonisere’ byernes logistik.
  Artikel
 • Dekarbonisering af vejgodstransport - topfoto
  Det mest lovende spor mod nuludledning fra lastbiltransport er elektrificering, men det må suppleres af andre løsninger, og omstillingen vil kræve en helt anderledes ambitiøs politisk indsats, vurderer CONCITO i ny rapport.
  Pressemeddelelse
 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • Transport
  The International Transport Forum ITF er navnet for OECD’s organisation for transportsektoren som nu har 66 medlemslande. Og det årlige ITF Summit i Leipzig i maj som netop er afsluttet, er transportministrenes topmøde. Det er dog mere snakkeklub, eller et ’Davos-møde for transport’ som nogle kalder det, for vi er langt fra de åbne konflikter og dramatiske politiske vedtagelser i overtid vi kender fra fx klimatopmøderne.
 • y5
  International analyse viser, at stat og kommuner kan opnå mere sammen.
 • RGW
  Den grønne omstilling af transporten er afgørende for at nå både globale, nationale og lokale klimamål i tide.
  Event
 • grønt lys
  I forbindelse med vores projekt om vejen til grøn transport, har vi lavet en podcast miniserie. Her bliver der snakket om, hvor meget CO2 der bliver brugt på de varer vi køber og får transporteret - og hvad vi kan gøre for at minimere aftrykket.
 • transport
  Godstransport på vej vokser i disse år, og væksten forventes at fortsætte fremover. Lastbilerne vil alt andet lige øge sin andel af Danmarks samlede CO2-udledninger med over 20 procent frem mod 2030, hvis der ikke sker væsentlige ændringer.
 • Fly
  ”Danmark er et grønt foregangsland!”. Det er budskabet fra regeringen og den forståelse, der har bredt sig i den danske befolkning. Udsagnet er sandt, hvis man ser på, at vi har et af verdens mest ambitiøse mål om reduktioner af drivhusgasser og vores bidrag til udvikling af grønne teknologier.
 • Tættere på - grønne byer og hovedstad
  To nye udspil har regeringen lanceret på to dage under fællesnævneren ’tættere på’. Det første handlede om grønne byer og det andet om uddannelser og lokalsamfund. Men trods den fælles titel fornemmer man ikke den store sammenhæng i de nye udspil.
  Debatindlæg
 • Ellastbil
  The green transition has not yet manifested itself noticeably in the Danish road freight transport sector.
 • Lastbil
  Ny CONCITO rapport viser, at grøn citylogistik kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Klimazoner, der fremmer elektrificering af køretøjsparken, er det tiltag, der vurderes at have det største potentiale for CO2-reduktion. Men det kræver klare politiske rammer og nye lokale partnerskaber at få omstillingen sat i gang.
  Pressemeddelelse
 • vejanlæg motorvej
  Klimakrisen skaber behov for at nytænke planlægningen af infrastrukturen. Det handler hverken om at lægge få grønne tiltag ind eller flytte mindre millionbeløb mellem veje og baner.
  Debatindlæg
 • Brun elbil
  I de forestående klimaforhandlinger bør regeringen tage fat i elbilkommissionens værktøjskasse og supplere analyserne med mere klimabevidste modeller og vurderinger.
  Debatindlæg
 • Elbil
  Så længe bilparken vokser med et stort antal nye fossile biler, og de gamle ikke skiftes ud, er det omsonst kun at glæde sig over, at der også kommer flere elbiler til. Det er reduktion af bilernes udledning, der bør være hovedmålet.
  Debatindlæg
 • Citylogistik lastbil
  Citylogistik er som udgangspunkt et koncept om den optimale distribution i byen – også ud fra miljø- og klimahensyn. Men praksis er snarere et stort virvar af individuelt optimerede løsninger og transportstrømme. Resultatet er et uoverskueligt og klimauvenligt transportsystem. Men nye løsninger byder sig til og kan måske være med til at løse knuden og ’dekarbonisere’ byernes logistik.
  Artikel
 • Dekarbonisering af vejgodstransport - topfoto
  Det mest lovende spor mod nuludledning fra lastbiltransport er elektrificering, men det må suppleres af andre løsninger, og omstillingen vil kræve en helt anderledes ambitiøs politisk indsats, vurderer CONCITO i ny rapport.
  Pressemeddelelse
 • cyklister transport tog
  Miljøhensyn og bæredygtighed kan være en påklistret eftertanke, men må integreres i de sektorer, der er årsag til problemerne – og her er det især vigtigt at gentænke transportpolitikken.
  Debatindlæg
 • Godstransport workshop
  På en workshop den 14. maj satte CONCITO fokus på godstransportens klimaudfordringer og mulige løsninger lige fra logistik til elektrificering.
  Event
 • Flyrejser blå striber
  Den voksende klimabelastning fra flyrejser kalder på langt mere effektiv handling, og der vil både være behov for teknologiudvikling, adfærdsregulering og individuelt ansvar, viser nyt CONCITO-notat. Derudover kommer det med forslag til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil kompensere for sin flyrejser.
  Pressemeddelelse
 • Solopgang ved Øresundsbroen
  Ved at inspirere og udfordre hinanden, kan Danmark og Sverige blive relevante for omstillingen til klimavenlig og bæredygtig transport på europæisk og globalt niveau.
  Debatindlæg
 • Cyklist på strøget
  København er storbyernes grønne darling, som har formået at reducere CO2-forbruget markant. Men ingen kender københavnernes samlede fodaftryk på klimaet.
  Debatindlæg
 • 4y5
  I denne analyse har CONCITO sammen med Professor Greg Marsden fra University of Leeds i England undersøgt samspillet mellem staten og kommunerne i transportens klimaomstilling i hhv. Storbritannien, Sverige og Danmark.
  Analyse
 • n
  Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent i 2030 og nå nul emissioner inden 2050.
  Rapport
 • byens logistik
  Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent inden 2030, og at nå nul emissioner inden 2050. Det kræver, at alle sektorer bidrager. Vi er i gang med at omstille samfundet allerede.
  Rapport
 • Notat om drivmidler
  Dette notat er udarbejdet på baggrund af et afsnit i CONCITOs rapport, ”Dekarbonisering af byens logistik” og giver et overblik over fordele og ulemper ved de forskellige drivmidler. En længere og mere uddybet beskrivelse af de forskellige drivmidler med beregninger af energieffektivitet og økonomi kan findes i CONCITO rapporten ”Dekarbonisering af vejgodstransport” fra februar 2020.
  Byer, Transport, Mobilitet, Infrastruktur
 • Dekarbonisering af byens logistik
  Elektrificering kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Det viser CONCITO-rapporten ”Dekarbonisering af byens logistik”, der er støttet af Energifonden.
  Rapport
 • Dekarbonisering af vejgodstransport - forside
  I denne rapport leverer CONCITO en samlet analyse af en række muligheder for dekarbonisering af vejgodstransporten, dvs. en markant reduktion og afvikling af CO2-udledninger fra lastbiltransporten i Danmark. Elektrificering fremhæves som det spor der formentlig er mest lovende på længere sigt.
  Rapport
 • Flyrejser forside
  Dette notat fokuserer på flytrafikkens voksende klimabelastning og hvordan både samfundet og den enkelte borger, virksomhed eller organisation kan bidrage til at undgå, at den løber løbsk.
  Notat