CONCITOs bemærkninger til regeringens PtX strategi

Regeringen har d. 15. december 2021 lanceret sin strategi for Power-to-X (PtX). Strategien sigter mod realisering af 4-6 GW PtX kapacitet i Danmark i 2030. Den indeholder 14 initiativer, der skal skubbe gang i produktion og forbrug af PtX produkter og afsætter bl.a. 1,25 mia. til et udbud for PtX.

CONCITO hilser strategien velkommen og ser flere positive takter. I forhold til strategiens ambitioner om 4-6 GW elektrolysekapacitet og en central rolle for PtX i den grønne omstilling er det dog klimamæssigt helt afgørende at udbygningstempoet for sol og vind skrues kraftigt i vejret.

Figur 1: CONCITOs vurdering af elforbrug og elproduktion i Danmark i 2030 inkl. manko for udbygning med sol- og vindkraft

Du kan læse regeringens strategi her.