Energi

73 %
af verdens drivhusgasudledninger stammer fra fossil energi - kul, olie og gas
89 %
af den danske elproduktion forventes at komme fra vind- og solenergi i 2030

Et moderne samfund kræver store mængder energi. Vi skal bruge lys og varme i vores bygninger, procesenergi i industrien og fremdrift i transporten.  

Danmark er godt på vej mod et grønnere energisystem. I 2030 forventes det, at vi producerer mere strøm fra vind og sol, end vi forbruger. Det betyder dog ikke, at vi er i mål. 

Jo mere vind- og solenergi, vi bygger i Danmark, jo mere energi kan vi eksportere til vores nabolande – til gavn for hele Europas grønne omstilling. Samtidig bør der være fokus på at minimere biomasseforbruget i el- og fjernvarmeproduktion, da afbrænding af biomasse reelt set ikke er CO2-neutralt. 

Den store del af vores energiforbrug, der i dag dækkes af fossile brændsler, skal omstilles. Olie- og gasfyr skal erstattes med varmepumper og fjernvarme. Person- og godstransporten og størstedelen af industrien skal elektrificeres. Det vil også kræve rigelige mængder grøn strøm. 

Samtidig skal vi bruge den energi, vi producerer, på en effektiv og fleksibel måde. Den grønneste energi er nemlig den, vi ikke bruger.  

Fremtidens grønne teknologier – CO2-fangst, elektrolyse, power-to-x-brændstoffer og energilagring – kommer også til at spille en afgørende rolle i fremtidens energisystem.  

Danmark skal i fremtiden være Europas grønne kraftværk og vise resten af verden, at en omstilling til 100 pct. vedvarende energi er godt for både klimaet og økonomien.  

Ekspert

torsten
Torsten Hasforth
Seniorøkonom, Analyseteamet